Sandra Kučina Softić magistrirala digitalno obrazovanje na Sveučilištu u Edinburghu

1. 12. 2014.

Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima u petak, 28. studenog 2014. promovirana je u magistra znanosti iz područja digitalnog obrazovanja na Sveučilištu u Edinburgu, Velika Britanija. Sandra Kučina Softić stekla je titulu M.Sc. in Digital Education pohađajući on-line poslijediplomski studij na Moray House of Education Sveučilišta u Edinburgu. Tema disertacije je bila „Survey study on teachers' technology use and attitude towards ICT and e-learning in higher education” u kojoj je istraživala odnos nastavnika prema ICT i tehnologijama e-učenja i faktore koji utječu na njihovu motivaciju da ih koriste. Stečena znanja Sandra Kučina Softić već niz godina aktivno primjenjuje u podizanju kvalitete rada Centra za e-učenje Srca te u unaprjeđenju obrazovnih aktivnosti u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i srodnim područjima koje Srce organizira i provodi više od 40 godina. Sveučilište u Edinburgu osnovano je 1583. godine, ima 22 fakulteta i oko 30.000 studenata od čega je preko 6.000 stranih, a na Šangajskoj listi svjetskih sveučilišta (Academic ranking of World Universities) je na visokom 8. mjestu.

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.