Savjeti za organiziranje uspješnog online događanja

2. 9. 2020.

Članovi tima Srca sudjelovali su na webinaru održanom u sklopu projekta NI4OS-Europe na temu organizacije i provedbe uspješnog online događanja.

Tijekom webinara razgovaralo se o mogućnostima koje platforme za komunikaciju nude predavačima i organizatorima online događanja poput sastanaka, webinara, predavanja i sl.

Glavni cilj webinara bio je upoznati sudionike s različitim načinima unapređenja online prezentacija i izlaganja u svrhu poboljšanja kvalitete izlaganja, podizanja motivacije sudionika tijekom izlaganja te transformacije sudionika iz pasivnog promatrača u aktivnog učesnika. 

Naglasak je stavljen na aktivno sudjelovanje i kolaboraciju sudionika u izradi pripremljenih zadataka u online okruženju kako bi se dobio uvid u neke od mogućnosti koje virtualno okruženje nudi u svrhu uspostave inkluzivnog događanja.

Neki od primjera koji su navedeni odnose se na korištenje tzv. ice breakera, aktivnosti koje se provode na početku događanja za poticanje dijaloga između sudionika koji se međusobno ne poznaju. Nadalje, preporučuje se organizacija virtualnih društvenih aktivnosti poput online pub kviza gdje sudionici imaju priliku razmijeniti svoja iskustva i znanja u neformalnom obliku komunikacije.

Više informacija o projektu NI4OS-Europe možete vidjeti na stranicama Srca.

logotip projekta NI4OS


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.