Sedmi sveučilišni Dan e-učenja

1. 12. 2015.

Sedmi Dan e-učenja u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Centra za e-učenje Srca održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Na sedmom sveučilišnom Danu e-učenja bit će održane prezentacije na temu Webometrics rangiranja sveučilišta i kako poboljšati rang Sveučilišta u Zagrebu na ovoj ljestvici. Također će biti predstavljen i  novi koncept web stranica Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici će biti obaviješteni  o dodjeli nagrada za najbolje e-kolegije na Sveučilištu u Zagrebu u ak. godini 2014./2015., a imat će i  priliku kroz dvije prezentacije upoznati se sa novostima na temu e-učenja. Na Danu e-učenja održat će se i panel diskusija o web stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg panela je Web stranice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u studije. Pozivamo nastavnike, studente, uprave sastavnica i sve zainteresirane da nam se pridruže i na ovom sveučilišnom Danu e-učenja! Program i prijava za sudjelovanje dostupni su na stranicama Centra za e-učenje. Plakat, 7. Dan e-učenja

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.