50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Seminar za sistem-inženjere

29. 4. 2011.

Seriju seminara koje Srce priprema za kolege sistem-inženjere za sezonu 2010./2011. završavamo sa seminarom:

LINQ - novi jezik za upite nad podacima Autor i predavač: Edin Mujadžević
LINQ (skraćeno za Language INtegrated Query) je novi upitni jezik koji je razvio Microsoft, a njegova prva verzija objavljena je 2007. godine. LINQ je integriran unutar programskih jezika C# i Visual Basic koji su dio .NET programske platforme. Na taj način je pisanje upita nad podacima postalo moguće u samom programskom jeziku u kojem je aplikacija napisana. Uz to, LINQ je znatno ekspresivniji i moderniji jezik od SQL-a koji se inače koristi za takve svrhe. LINQ-om se, osim nad bazama podataka, upiti mogu postavljati i nad objektima (u samom programu), te nad XML dokumentima i web servisima. LINQ se, osim u programiranju aplikacija, može koristiti i za postavljanje samostalnih upita nad bazama podataka, pomoću besplatno dostupnog alata LINQPad. Na predavanju će biti demonstrirano postavljanje upita u LINQPadu nad bazama postavljenim na Microsoft SQL Serveru i MySQL-u, te nad javnim web servisima. Seminar će se održati u:
  • Zagrebu - 5. svibnja 2011. (četvrtak) od 10 do predvidivo 14 sati Sveučilišni računski centar, Marohnićeva 5, učionica E
  • Splitu - 6. svibnja 2011. (petak), od 10 do predvidivo 14 sati Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića bb, učionica TCR.

Također, seminar će se prenositi putem streaminga, koji će biti dostupan za vrijeme predavanja u Zagrebu na Portalu za sistemce Srca, gdje će naknadno biti objavljena i snimka predavanja.

Više o svim ovogodišnjima temama i sadržaju pojedinih seminara možete pronaći ovdje.

Ulaz i streaming su otvoreni za sve zainteresirane.
Napominjemo da se za sudjelovanje na seminaru ne morate prijavljivati.

Izdvojena događanja Srca

svi 10

Želite li naučiti služiti se programom Access i kreirati baze podataka? Prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u ponedjeljak, 10. svibnja 2021., u 9 sati. Prijave su u tijeku.

svi 25

Ako se želite upoznati s naprednim mogućnostima rada u programu Excel i unaprijediti svoje znanje o proračunskim tablicama, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u utorak, 25. svibnja 2021., u 17 sati. Prijave su u tijeku.