Seminar za sistem-inženjere

29. 4. 2011.

Seriju seminara koje Srce priprema za kolege sistem-inženjere za sezonu 2010./2011. završavamo sa seminarom:

LINQ - novi jezik za upite nad podacima
Autor i predavač: Edin Mujadžević


LINQ (skraćeno za Language INtegrated Query) je novi upitni jezik koji je razvio Microsoft, a njegova prva verzija objavljena je 2007. godine. LINQ je integriran unutar programskih jezika C# i Visual Basic koji su dio .NET programske platforme. Na taj način je pisanje upita nad podacima postalo moguće u samom programskom jeziku u kojem je aplikacija napisana. Uz to, LINQ je znatno ekspresivniji i moderniji jezik od SQL-a koji se inače koristi za takve svrhe. LINQ-om se, osim nad bazama podataka, upiti mogu postavljati i nad objektima (u samom programu), te nad XML dokumentima i web servisima.

LINQ se, osim u programiranju aplikacija, može koristiti i za postavljanje samostalnih upita nad bazama podataka, pomoću besplatno dostupnog alata LINQPad. Na predavanju će biti demonstrirano postavljanje upita u LINQPadu nad bazama postavljenim na Microsoft SQL Serveru i MySQL-u, te nad javnim web servisima.

Seminar će se održati u:

  • Zagrebu - 5. svibnja 2011. (četvrtak) od 10 do predvidivo 14 sati Sveučilišni računski centar, Marohnićeva 5, učionica E
  • Splitu - 6. svibnja 2011. (petak), od 10 do predvidivo 14 sati Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića bb, učionica TCR.

Također, seminar će se prenositi putem streaminga, koji će biti dostupan za vrijeme predavanja u Zagrebu na Portalu za sistemce Srca, gdje će naknadno biti objavljena i snimka predavanja.

Više o svim ovogodišnjima temama i sadržaju pojedinih seminara možete pronaći ovdje.

Ulaz i streaming su otvoreni za sve zainteresirane.
Napominjemo da se za sudjelovanje na seminaru ne morate prijavljivati.

Izdvojena događanja Srca

svi 11

Ovladajte naprednom administracijom Linux poslužitelja. Tečaj Linux akademije počinje 11. 5. 2020. u 17 sati. Prijave su u tijeku.