Srce kao partner CARNeta u projektu GEANT4

12. 5. 2015.

Početkom svibnja pokrenut je projekt GÉANT4 koji će se odvijati pod okriljem FPA (Framework Partnership Agreement) i to u više faza, a pokrivat će razdoblje od 7 godina. Prva faza projekta u trajanju od 12 mjeseci imat će službeni naziv GÉANT4 SGA1 (Specific Grant Agreement 1). Slijedit će SGA2 i SGA3 u trajanjima od po tri godine. Hrvatsku u projektu zastupa CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party).

GÉANT je napredna pan-europska akademska i istraživačka mreža (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) koja na vlastitoj optičkoj infrastrukturi osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža kapacitetima i do 500Gbit/s te povezanost Europe s drugim kontinentima. Spaja više od 50 milijuna korisnika na 10.000 ustanova diljem Europe. GÉANT4 projekt je kao dio GÉANT2020 okvirnog partnerskog ugovora financiran sredstvima Europske Unije u sklopu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije – Obzor2020 (Horizon2020). U projektu će sudjelovat 40 partnera, europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) pod vodstvom organizacije GÉANT Association koja je formalno uspostavljena 7. listopada 2014. na sastanku u Berlinu udruživanjem TERENA-e i DANTE-a, a kao odgovor na zahtjev zajednice europskih akademskih i istraživačkih mreža za uspostavom jedinstvene upravljačke strukture.

Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party) odnosno kao višegodišnji partner CARNeta na projektima GÉANT. Osim servisa internetske povezanosti, GÉANT osigurava i niz naprednih mrežnih servisa kao što su eduroam, EduGAIN, perfSONAR, Multidomain Virtual Private Network (MD VPN) i dr. Nova generacija projekta GÉANT4, osim što sadrži aktivnosti u svim područjima relevantnim za osiguranje kontinuiranog poboljšanja mreže GÉANT, u središte stavlja istraživanje i razvoj novih mrežnih usluga usmjerenih na korisnike. Kao i do sad, CARNet i Srce svoj će značajan doprinos dati u istraživanju novih servisa i mrežnih tehnologija, upravljanju mrežom i podršci korisnicima, te specifičnim servisnim aktivnostima. Jedna od njih je usluga eduroam™ (educational roaming), gdje je Hrvatska aktivna od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu upravljanja elektroničkim identitetima, autentikacije i autorizacije (AAI@EduHr).

O kvaliteti hrvatskog sudjelovanja govori i činjenica da je ukazano povjerenje pojedincima iz obje ustanove: Ivana Golub (CARNet) je voditeljica projektne aktivnosti SA4 (Activity Leader) dok su kolege Damir Regvart (CARNet), Branko Radojević (CARNet) i Miroslav Milinović (Srce) voditelji zadataka (Task Leader) unutar aktivnosti JRA1, SA7 i SA5. Ivan Marić (Srce) član je nove uprave organizacije GÉANT Association.

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.