Srce postalo partner na projektu MyAcademicID

8. 5. 2020.

Na poziv koordinatora projekta European University Foundation (EUF) Srce se uključilo u projekt MyAcademicID i preuzelo projektne aktivnosti vezane uz povezivanje sustava akademskih elektroničkih identiteta sa sustavima eIDAS i eduGAIN. S obzirom na važnost projekta, uključivanje Srca podržali su nadležna agencija Europske komisije Innovation and Networks Executive Agency (INEA) te Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Projekt MyAcademicID financiran je iz EU programa Connecting Europe Facility (CEF) te će Srce sudjelovati u završnih 9 mjeseci provedbe projekta. Uz koordinatora projekta EUF i Srce, na projektu sudjeluje još 11 partnera iz zemalja EU.

Cilj projekta MyAcademicID je kreiranje europskog studentskog identifikatora (ESI) koji će omogućiti sigurnu i nesmetanu razmjenu podataka između visokih učilišta u Europi. Korištenje ESI-ja omogućit će povezivanje rezultata srodnih projekata čiji je cilj doprinijeti digitalizaciji programa Erasmus+ poput Erasmus Dashboard (alat koji omogućava visokoobrazovnim institucijama upravljanje podacima o mobilnosti studenata), Online Learning Agreement (platforma koja studentima koji ostvaruju mobilnost omogućava sklapanje ugovora o školovanju u okviru programa Erasmus+), Erasmus Without Paper (platforma za razmjenu podataka o studentima uključenim u programe mobilnosti između više od 5 tisuća visokoobrazovnih institucija pod okriljem ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), Erasmus+ App (mobilna aplikacija koja studentima omogućava pregled podataka vezanih uz program mobilnosti u koji su uključeni), Europska studentska kartica (kartica jedinstvenog digitalnog i grafičkog dizajna koja će omogućiti studentima korištenje studentskih usluga diljem Europe), PhD Hub (portal koji povezuje studente, sveučilišta i gospodarstvo s ciljem unapređenja suradnje u području istraživanja i inovacija).

Srce će u projektnim aktivnostima sudjelovati povezivanjem Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr sa sustavima eIDAS i eduGAIN. Također, Srce će u drugoj polovici 2020. godine organizirati nacionalnu radionicu na kojoj će prezentirati rezultate projekta. Sustav AAI@EduHr produkcijski je povezan sa sustavima eduGAIN i NIAS (nacionalni eIDAS čvor) te ga je moguće prilagoditi da po potrebi isporučuje i ESI za studente. ESI je za studente u RH moguće definirati zahvaljujući postojanju Informacijskoga sustava studentskih prava (ISSP) u kojem su studenti jednoznačno identificirani posebnim identifikatorom pod nazivom JMBAG — jedinstveni matični broj akademskoga građana. Srce će u projektu demonstrirati mogućnost da se JMBAG koristi kao ESI.

Pročitajte više o projektu MyAcademicID.

My Academic ID logo


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.