Srce sudjeluje u projektu Developing Bloom Filters for Web Archives’ Holdings

28. 12. 2020.

Sveučilišni računski centar (Srce), kao partner Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) u razvoju i održavanju Hrvatskog arhiva weba (HAW), sudjeluje u projektu Developing Bloom Filters for Web Archives’ Holdings.

Projekt je financiran iz programa International Internet Preservation Consortium (IIPC) Discretionary Funding Program 2020.-2021., a u njemu kao partneri sudjeluju Los Alamos National Laboratory (LANL) Research Library i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Nacionalna i sveučilišne knjižnica u Zagrebu član je IIPC-a od 2008. godine. Svojih šesnaest godina uspješnog rada i suradnje sa Srcem uspješno nastavlja i kroz nove projekte.

Cilj projekta Developing Bloom Filters for Web Archives’ Holdings je razviti programsko rješenje za izradu Bloom filtera na primjeru arhiviranih sadržaja u HAW-u koji će se moći primijeniti i na druge arhive weba u svijetu. Bloom filteri bi trebali omogućiti arhivima weba da na učinkovit i siguran način izlože svoje sadržaje što bi u konačnici trebalo omogućiti izradu servisa za pretraživanje većeg broja arhiva weba. Stručnjaci Srca sudjelovat će kroz testiranje i implementaciju razvijenog programskog rješenja na HAW-u.

Početna stranica Hrvatskog web arhiva


Izdvojena događanja Srca

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.

pro 12

U anketi koju je Sektor za napredno računanje proveo među korisnicima, znanstveni softver Mathematica je jedan od najpopularnijih izbora pa zbog toga Wolfram Mathematica i Srce za sve zainteresirane organiziraju trodnevnu online radionicu o korištenju ovog znanstvenog softvera. Broj prisutnih na radionici je ograničen.