Studomat usklađen s pravilima web pristupačnosti

10. 12. 2019.

Web pristupačnost omogućava pristupačnost sadržaja objavljenog na web stranicama svim posjetiteljima, uvažavajući poteškoće korištenja weba osobama s invaliditetom (na primjer oštećenje vida, sluha, poremećaj koncentracije, motoričke poteškoće i drugo), i to bez obzira na to koji web preglednik koriste te koriste li drugu tehnologiju za pristupanje sadržaju web stranica.

Poštujući pravila web pristupačnosti Sveučilišni računski centar prilagodio je aplikaciju Studomat i sada je pristup sadržaju i funkcionalnostima koje Studomat nudi u jednakoj mjeri dostupna svim studentima.

Izrađen je poseban widget koji omogućava jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta, a tekst uvijek ima odgovarajući kontrast u odnosu na pozadinu stranice. Pomoću widgeta može se uključiti podcrtavanje linkova te promijeniti font sadržaja u fonta za disleksiju.

Na Studomatu su elementi navigacije inicijalno skriveni i nemaju veliki broj opcija. Osigurana je i mogućnost preskakanja navigacije, odnosno prelazak na glavni sadržaj. HTML forme su oblikovane tako da omogućavaju logično kretanje unutar aplikacije, a sadržaj se prilagođava različitim dimenzijama uređaja s kojih im se pristupa.

Posebna pozornost posvećena je primjeni prikladnog kontrasta i promjeni ovisno o odabiru svakog korisnika. Unutar aplikacije se ne koristi tekst u obliku slikovnih datoteka, a za slike je obavezno dodan prikladan tekstualni atribut (alt atribut, engl. the alternative text attribute).

Prilikom korištenja tipkovničkih kratica za navigaciju kroz sadržaj, aktivni element ima jasan fokus, tj. vizualno je naglašen. Svi blok elementi koji sadrže tekst, primjerice obavijesti na Studomatu, otvaraju se klikom miša, a ne prelaskom pokazivača preko sadržaja. Poveznice su deskriptivne i jasne te se otvaraju unutar istog ekrana, izuzetak su linkovi na vanjske stranice i usluge. Sadržaj unutar aplikacije poravnat je ulijevo. Korišteni su strukturalni elementi iz HTML5 standarda (kao što su header, footer, section, aside i sl.) kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa. Za naslove su korišteni heading elementi (h1, h2, h3, h4, h5 i h6) a za odlomke teksta p element. Sve tablice unutar Studomata koriste se isključivo za prikaz tabličnih podataka. Za većinu funkcija aplikacije definirane su tipkovničke kratice (pristup izbornicima, odabir teksta i sl.), a svakom elementu sučelja (potvrdni okvir, polje za uređivanje teksta i sl.) može se pristupiti tipkovnicom te je omogućena interakcija putem tipkovnice.

Sveučilišni računski centar (Srce) prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakši pristupi javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Kao tijelo javnog sektora, Sveučilišni računski centar (Srce) obvezan je osigurati pristupačnost svojih web stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Početni ekran Studomata

 

Studomat - widget za pristupačnost

 


Izdvojena događanja Srca

lip 27

Želite li se upoznati s upoznati s osnovnim pojmovima, metodama i postupcima pri programiranju u skriptnom jeziku JavaScript? Prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. u  9 sati. Prijave su u tijeku.

lip 28

Ako se želite upoznati s naprednim mogućnostima rada u programu Excel i unaprijediti svoje znanje o proračunskim tablicama, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj započinje u utorak, 28. lipnja 2022., u 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

lip 28

Ako se želite upoznati s osnovnim pojmovima za razumijevanje rada u WordPressu, prijavite se na tečaj koji će se održati u online okruženju, uz vodstvo predavača. Tečaj će započeti u utorak, 28. lipnja 2022. u 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.