Sustav eduroam slavi milijarditu uspješnu autentikaciju u 2016. godini

23. 5. 2016.

Od početka ove kalendarske godine sustav eduroam zabilježio je više od jedne milijarde uspješnih autentikacija, odnosno korisničkih pristupa mreži.

Usluga eduroam globalni je  sustav koji korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja omogućava siguran, jednostavan i za krajnjeg korisnika besplatan pristup Internetu (najčešće bežičnim putem) s računala ili pametnog telefona na mnogim lokacijama širom Hrvatske i svijeta uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr.

Dostupna je na više od 17.000 lokacija u više od 70 zemalja svijeta. U Hrvatskoj je ova usluga dostupna na više od 330 lokacija.

Srce je nacionalni koordinator eduroama, a u okviru projekta GN4 koordinira ovu usluga na razini Europe.

Više o usluzi eduroam možete naći na www.eduroam.hr.

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.