Sustav Puh dostupan i za znanstvenike izvan Hrvatske

25. 11. 2022.

Osnovne stranice sustava PUHSustav Puh je od sada dostupan znanstvenicima i istraživačima izvan Hrvatske. Riječ je o sustavu kojim Srce korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu.

Za znanstvenike izvan Hrvatske omogućeno je korištenje sustava Puh implementacijom autentikacije putem sustava eduGAIN kojim se operativno povezuju AAI sustavi europskih akademskih zajednica.

Kako bi korisnici izvan Hrvatske dobili pristup sustavu Puh potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na adresu puh@srce.hr. Zahtjev treba sadržavati informacije o svakom članu projektnog tima kojem je potreban pristup sustavu, i treba sadržavati ime, prezime, korisničku oznaku s kojom će se korisnik prijavljivati u Puh, e-mail i naziv ustanove te osnovne podatke o projektu (naziv, šifru, financijera i trajanje projekta). Ako zahtjev podnosi član projektnog tima, kopija e-maila mora biti poslana i voditelju projekta.

Korisnici na raspolaganje dobivaju 200 GB prostora za pohranu, a mogu zatražiti i dodatno proširenje prostora za pohranu podataka. Korisnik sustava ima pravo zatražiti od Srca osnivanje korisničke grupe koju uz njega čine drugi korisnici sustava. Članovi grupe imaju jednaka prava pristupa i mijenjanja svih datoteka koje se nalaze u prostoru koji je dan na raspolaganje grupi.


Izdvojena događanja Srca

pro 12

U anketi koju je Sektor za napredno računanje proveo među korisnicima, znanstveni softver Mathematica je jedan od najpopularnijih izbora pa zbog toga Wolfram Mathematica i Srce za sve zainteresirane organiziraju trodnevnu online radionicu o korištenju ovog znanstvenog softvera. Broj prisutnih na radionici je ograničen.