Tjedan Centra za e-učenje – usavršavanje nastavnika u području e-učenja

23. 9. 2013.

23. rujna počeo je Tjedan Centra za e-učenje Srca koji se održava do 1. listopada 2013. u Srcu, a u okviru kojega će se održati niz aktivnosti na temu e-učenja. Započinjemo u 9 sati radionicom o e-portfoliju gdje ćemo raspravljati zašto i kako koristiti e-portfolio, u praktičnom radu pomoći polaznicima da izrade svoje e-portoflio te im pokazati kako podatke iz sustava Moodle uvesti u sustav e-portfolio. Kroz Tjedan održat će se tečajevi i radionice na kojima će polaznici napraviti prve korake u izradi svojeg e-kolegija i naučiti kako održati virtualno predavanje. Za one koji žele znati više, organizirali smo radionice kako izraditi e-kolegij najviše razine primjene e-učenja u nastavi i kako pripremiti testove u sustavu Moodle.   Svi ste pozvani na predavanja na kojima ćemo raspravljati što najviše muči nastavnike pri izradi i održavanju e-kolegija (održava se putem sustava za webinare, srijeda, 25. 9.) te kako iskoristiti mogućnosti e-portfolio sustava u obrazovanju (Srce, četvrtak, 26. 9.).   Također pozivamo Vas i na predstavljanje inicijative - Hrvatska e-portfolio mreža koja za cilj ima podržati i promovirati inicijative i istraživanja u području e-portfolija i srodnih tehnologija, te praksu na području Republike Hrvatske kojom se stvara hrvatski e-portfolio prostor, koji je ujedno i dio europske mreže Europortofolio.   Na početku nove akademske godine željeli smo izaći u susret nastavnicima i pružiti im dodatnu potporu u aktivnostima oko e-učenja, upoznati ih s tehnologijama e-učenja te ih educirati za njihovu uporabu i primjenu u nastavi.   Centar za e-učenje Srca već pet godina pruža podršku korisnicima u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja prateći i osluškujući potrebe nastavnika, studenata i ustanova u sustavu visokog obrazovanja. Cilj je Centra osigurati podršku koja će primjenu novih tehnologija u nastavi učiniti lakom i jednostavnom te nastavnicima omogućiti da se usredotoče na pedagoške i obrazovne ciljeve koje žele postići primjenom ovih tehnologija i alata. Korisnicima je dostupna podrška putem helpdeska, individualnih konzultacija te tečajeva i radionica na kojima polaznici kroz praktičan rad stječu nova znanja i iskustva. Uz to pripremili smo animacije te Priručnik za nastavnike koji na više od 100 stranica donosi pregled mogućnosti sustava Moodle 2.4 i njihov detaljan opis.   Više o Tjednu Centra za e-učenje.

Izdvojena događanja Srca

lip 16

Steknite međunarodno priznate certifikate u ispitnom centru Pearson VUE.

Termin ispita: utorak, 16. 6. 2020. u 10:00 sati

lip 16

16. i 17. lipnja organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.