Tjedan Centra za e-učenje

9. 9. 2019.

Tjedan Centra za e-učenje Srca, koji se tradicionalno održava svake godine, ove će se godine održati od 23. do 27. rujna 2019. Tjedan Ceu organiziramo na početku akademske godine kako bi nastavnicima približili tehnologije e-učenja, educirali ih te im pomogli da pronađu najbolji način kako integrirati tehnologije e-učenja u obrazovni proces.

Tijekom Tjedna održat će se niz radionica i tečajeva. Na rasporedu su tečaj „Osnove rada u sustavu Merlin“ kao i tečaj „Napredni rad u sustavu Merlin - pitanja i testovi“, oba su prilagođena novoj inačici sustava Moodle 3.7. Također nastavlja se i s tečajem „Priprema virtualnog predavanja – webinara“ za sve koji se žele upoznati s webinarima i predavanjima u realnom vremenu. Za nastavnike smo pripremili i radionicu „ABC radionica dizajna nastave“ kojom želimo pomoći nastavnicima u izradi novog ili unapređenju postojećeg e-kolegija.

Tu su i konzultacije za nastavnike na kojima mogu pitati i dobiti informacije kako izraditi e-kolegij ili kako izraditi e-portfolio i koristiti ga kao nastavnu aktivnost. Konzultacije se odvijaju osobnim dolaskom u Srce ili putem sustava za webinare.

Raspored aktivnosti u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca možete pogledati na stranicama Centra za e-učenje.

Tjedan Centra za e-učenje


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.