Tjedan Centra za e-učenje

26. 9. 2019.

U tijeku je Tjedan Centra za e-učenje i do sada su održane brojne aktivnosti. Između ostalog, pogledajte o čemu se raspravljalo na okruglom stolu na temu: "Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?".

U petak u 13 sati u Srcu ćemo održati javnu raspravu o prijedlogu matrice kriterija za samoprocjenu e-kolegija. Izrada matrice kriterija dio je projekta izrade aplikacije koja će nastavnicima omogućiti samoprocjenu svojih e-kolegija prema definiranim kriterijima kvalitete. Želja nam je motivirati nastavnike da redovito kontroliraju i provode kritički osvrt svojih e-kolegija kako bi prepoznali gdje su slabe strane njihovih e-kolegija te moguća područja za unaprjeđenje. Kriteriji kvalitete nastavnicima također mogu poslužiti i kao pomoć prilikom planiranja i razvoja novih e-kolegija.

Prijedlog matrice predstavit će:

  • izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Darko Grabar, mag. inf., Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Pozivamo Vas da svojim komentarima i idejama doprinesete kvaliteti cijelog projekta.

sudionici okruglog stola u Srcu


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.