Tjedan Centra za e-učenje

26. 9. 2019.

U tijeku je Tjedan Centra za e-učenje i do sada su održane brojne aktivnosti. Između ostalog, pogledajte o čemu se raspravljalo na okruglom stolu na temu: "Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?".

U petak u 13 sati u Srcu ćemo održati javnu raspravu o prijedlogu matrice kriterija za samoprocjenu e-kolegija. Izrada matrice kriterija dio je projekta izrade aplikacije koja će nastavnicima omogućiti samoprocjenu svojih e-kolegija prema definiranim kriterijima kvalitete. Želja nam je motivirati nastavnike da redovito kontroliraju i provode kritički osvrt svojih e-kolegija kako bi prepoznali gdje su slabe strane njihovih e-kolegija te moguća područja za unaprjeđenje. Kriteriji kvalitete nastavnicima također mogu poslužiti i kao pomoć prilikom planiranja i razvoja novih e-kolegija.

Prijedlog matrice predstavit će:

  • izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Mirza Žižak, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Darko Grabar, mag. inf., Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Pozivamo Vas da svojim komentarima i idejama doprinesete kvaliteti cijelog projekta.


Izdvojena događanja Srca

pro 09

Ako se želite naučiti služiti programom PowerPoint pomoću kojeg možete izrađivati elektroničke prezentacije na svom računalu, prijavite se na tečaj koji započinje u ponedjeljak, 9. 12. 2019. u 17:30 sati. Prijave su u tijeku!

pro 13

„Korištenje korisničkih podataka iz LDAP-a u ASP.NET MVC5 aplikaciji“ 

pro 13

Želite li se upoznati s mogućnostima besplatnog programa GIMP koji će vam biti od pomoći pri obradi slika ili drugih vrsta grafike, prijavite se na radionicu koja će se održati 13. 12.  2019. u 16:30 sati. Prijave su u tijeku!

pro 16

Želite li ovladati uporabom programa PowerPoint i naučiti izraditi "moćne" prezentacije? Prijavite se na besplatnu radionicu koja se održava u ponedjeljak,  16. 12. 2019., od 16:30 sati. Prijave su u tijeku.

velj 17

Steknite znanja potrebna za administaciju operacijskog sustava Linux. Tečaj počinje 17. 2. 2020. u 9 sati. Prijave su u tijeku.