U Hrčku implementirana podrška za objavljivanje članaka u XML formatu

3. 5. 2017.

Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa udomljuje više od 440 hrvatskih časopisa i prepoznatljivo je mjesto za diseminaciju znanstvenih informacija koje nastaju u hrvatskom istraživačkom prostoru. Kroz projekt OpenAIRE2020, odnosno FP7 post-grant Open Access Pilot, financirana je implementacija podrške za pohranu i objavu radova u XML formatu u Hrčku.

Izrada i objavljivanje članaka u XML formatu prema JATS standardu model je suvremenog znanstvenog izdavaštva kojeg koristi sve više baza i izdavača (PubMed, ScieLo, MDPI…).

Cilj nove podrške jest ubrzati i olakšati proces unosa podataka u Hrčak, omogućiti rudarenje sadržaja i interaktivnost članaka te unaprijediti interoperabilnost Hrčka. Dugoročno, objavljivanjem članaka u XML formatu Hrčak postaje otvoreniji, čime se postiže sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje te lakša razmjena podataka. XML je format koji omogućava pretvorbu u druge formate (HTML, ePUB, PDF) što osigurava i kvalitenije dogoročno očuvanje podataka.

Ako se odluče za objavljivanje na ovakav način, uredništva časopisa moraju osigurati izradu članaka u XML formatu prema JATS standardu. Za potrebe informiranja i educiranja uredništava o opcijama koje su im na raspolaganju za ovakvo objavljivanje, održane su dvije radionice naziva Objava radova u Hrčku u XML formatu te su objavljene Upute za izradu i dostavu članaka u XML formatu u Hrčak.

Na Hrčku je do pisanja ove vijesti u XML formatu objavljeno 178 članka u 4 časopisa (Biochemia Medica, Vol.27 No.1, Cardiologia Croatica, Vol.12, No.1-2, Croatian journal of food science and technology, Vol.8 Br.2, Food Technology and Biotechnology, Vol.52 No.4 - Vol.55 No.1).


Izdvojena događanja Srca

pro 12

U anketi koju je Sektor za napredno računanje proveo među korisnicima, znanstveni softver Mathematica je jedan od najpopularnijih izbora pa zbog toga Wolfram Mathematica i Srce za sve zainteresirane organiziraju trodnevnu online radionicu o korištenju ovog znanstvenog softvera. Broj prisutnih na radionici je ograničen.