U tijeku je upis novih studenata na visoka učilišta

23. 7. 2020.

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) koristi 110 visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za većinu administracije vezane za studente i tijek njihovog studiranja. Sustav aktivno koristi preko 13.000 djelatnika (nastavnika i administrativnog osoblja) i skoro 140.000 studenata, a njegovo održavanje i razvoj programske podrške osigurava Sveučilišni računski centar - Srce.

Nakon objave konačne rang liste za upise na studijske programe 20. srpnja 2020., u ISVU su iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) prebačeni podaci o 23.147 kandidata. Upis novih studenata na visoka učilišta je započeo 21. srpnja 2020. i do sada ih je upisano više od 9.600. Od tog broja, za preko 6.500 studenata evidentiran je upisni list u 2020./2021. akademsku godinu, za oko 5.600 studenata u referadama na visokim učilištima, a oko 900 studenata je obavilo upis godine na Studomatu.

Iako je opterećenje sustava nešto veće tijekom upisa nego u periodu van upisa, sustav uspješno odrađuje sve zahtjeve korisnika i prosljeđuje informacije o novoupisanim studentima u druge sustave povezane s ISVU-om: u Informacijski sustav studentskih prava i Informacijski sustav akademskih kartica. Također je za visoka učilišta koja imaju uspostavljenu vezu između sustava ISVU i AAI@EduHr, u AAI@EduHr imenike visokih učilišta proslijeđeno više od 5.000 zahtjeva za kreiranje elektroničkih identiteta.

ISVU - upis studenata


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.