Unaprijedili smo uslugu Virtual Private Server

10. 11. 2015.

Uslugu Srca Virtual Private Server VPS unaprijedili smo dodavanjem četiri nova poslužitelja za virtualizaciju. Novim poslužiteljima udvostručeni su ukupni hardverski kapaciteti infrastrukture za pružanje usluge, čime je omogućena izvedba do 400 korisničkih virtualnih poslužitelja (umjesto dosadašnjih 200). Uvođenjem većeg broja poslužitelja u rad sustava osigurali smo njegov optimalan rad, te uz veću redundantnost poslužitelja, omogućili smo i višu razina pouzdanosti izvođenja virtualnih poslužitelja. Uz nadogradnju sklopovlja izvedena je i nadogradnja programske podrške na posljednju inačicu hipervizora. Nadogradnjom je ostvarena bolja učinkovitost sustava, te (uz postojeće) dodana podrška za izvođenje najnovijih inačica operacijskih sustava:

  • CentOS 7
  • Debian GNU/64 Linux Jessie
  • Ubuntu 14.04 LTS
  • MS Windows Server 2012 R2

Portal za pristup korisnika Citrix Web Self Service Portal, zamijenjen je novim upravljačkim sučeljem Xen Orchestra. Detaljan prikaz novog korisničkog sučelja dostupan je u novim Uputama za korištenje usluge objavljenima na web-stranicama usluge VPS. Instance virtualnih poslužitelja koje su dostupne na dosadašnjem korisničkom portalu migrirat će se na novo sučelje bez prekida. Administratora svakog pojedinog virtualnog poslužitelja obavijestit ćemo prije migracije. NAPOMENA: Do potpunog završetka migracije svih virtualnih poslužitelja staro korisničko sučelje ostaje dostupno na adresi https://vps-aai.srce.hr/. Na adresi http://vps.srce.hr omogućili smo odabir i starog i novog sučelja. Unaprjeđenje usluge VPS

Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.