Višejezičnost u aplikacijama ISVU-a

23. 12. 2019.

Informacijski sustav visokih učilišta ISVU od samih početaka podržava evidenciju dijela podataka na više jezika, a evidentirani podaci najčešće su na hrvatskom i engleskom jeziku. Ključni podaci koji se mogu evidentirati na više jezika su:

 • Nazivi studija, smjerova, usmjerenja i modula
 • Razina studija
 • Stručni nazivi, kvalifikacije, zvanje
 • Predmeti (nazivi i opisi), vrste nastave, izborne grupe
 • Tjedni plan nastave

Temeljem navedenih podataka evidentiranih na engleskom jeziku ISVU podržava generiranje sljedećih dokumenata i na engleskom jeziku:

 • Razne potvrde o studiranju
 • Diplome
 • Dopunske isprave o studiju
 • Završne i diplomske zadatke

S obzirom na mobilnost studenata, a evidentirano je više od 3750 odlaznih i dolaznih mobilnosti u ak. godini 2018./2019., te na broj studenata sa stranim državljanstvom, njih gotovo 2700 iz više od 80 zemalja u ak. godini 2018./2019., Studomat nudi i korisničko sučelje na engleskom jeziku za sljedeće funkcionalnosti:

 • Prijava za rad
 • Opcije vezane za ispite (pregled ispitnih rokova, prijava i odjava ispita, detalji vezani za ispite u tijeku, pregled svih ispita)
 • Ispunjavanje ankete

Od početka prosinca ove godine Studomat nudi korisničko sučelje na engleskom jeziku i za odabir potvrda za ispis (koje mogu biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku). Zahvaljujemo se na pomoći oko realizacije ove funkcionalnosti prof. dr. sc. Martinu Lazaru, prorektoru za znanost i međunarodnu suradnju, profesorici Martini Hrnić te gđi Sandri Memunić, voditeljici Službe za međunarodne odnose i istraživačke projekte sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Sučelje Studomata na engleskom jeziku


Izdvojena događanja Srca

Trenutno nema događanja.