Webinar Srca: Inovativnost u nastavi kroz promjenu pedagoškog pristupa - metoda obrnute učionice

8. 2. 2023.

Na webinaru Srca u organizaciji Centra za e-učenje predstavit će se metoda obrnute učionice. Gost predavač je prof. dr. sc. Mirza Žižak s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Webinar Srca će se održati 16. veljače 2023. od 11 do 12 sati.

Uvođenje pristupačnog, dostupnog, efikasnog i efektivnog poučavanja i učenja je danas teško zamislivo bez integracije razvoja digitalnih tehnologija i novih pedagoških pristupa.

Primjena novih digitalnih tehnologija u poučavanju i učenju podrazumijeva novu ulogu nastavnika i nove pedagoške pristupe u nastavi koje je teško ostvariti bez kontinuiranog usavršavanja nastavnika. Stoga bilo kakvo uvođenje suvremenih digitalnih tehnologija ovisi o spremnosti nastavnika za promjene i prihvaćanje inovacija, potom jasno formiran i prihvaćen model i metodologija inovativnog pedagoškog pristupa te promjene rada studenata. Prihvaćanje nove uloge mora pratiti ne samo razvoj digitalnih kompetencija nastavnika i studenata (povećati digitalnu pismenost i vještine korištenja digitalnih tehnologija na kreativan/inovativan način) već i razvoj pedagoških kompetencija nastavnika kako bi mogli uspješno planirati nastavu (dizajniranje učenja), postavljati i ostvarivati ciljeve i ishode učenja te razvijati strategije i metode primjerene e-učenju. Primjena metode obrnute učionice (FC, engl. flipped classroom) kao inovativne pedagoške metode, jedan je od pristupa u nastavi koji se jako dobro uklapa u novu paradigmu učenja i poučavanja. U njoj se student nalazi u središtu nastavnog procesa i ima aktivnu ulogu u procesu učenja čime preuzima odgovornost za vlastiti rad i napredak. Posebnu vrijednost ima timski rad studenata, kao sastavni dio ove metode, pokazujući pozitivan učinak na studentska postignuća, uspostavljanje pozitivnog odnosa među studentima, pruža potreban osjećaj sigurnosti u raspravama i dodatno potiče razvoj socijalnih vještina.

Na ovom će webinaru biti objašnjeno kako pripremiti i implementirati obrnutu učionicu u nastavni proces. Dodatne informacije nalaze se na web stranici događanja.

Prijave za sudjelovanje na webinaru putem sustava za webinare Srca više nisu moguće, ali svi zainteresirani webinar mogu pratiti putem YouTube kanala Srca, a nakon završetka webinara bit će dostupna i snimka na stranicama Centra za e-učenje.

webinari srca

Dodatne informacije o webinarima Srca možete pronaći na stranici Webinari Srca.


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.