Završena jubilarna 10. akcija Srce za brucoše

17. 10. 2017.

Predavanjem na Likovnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu završena je ovogodišnja akcija „Srce za brucoše“.  U mjesec dana obišli smo sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i održali ukupno 45 predavanja.

Brucoši, vaše nam je mišljenje važno, te vas molimo da popunite kratku anketu koja će biti otvorena do kraja listopada.

Već deset godina Srce organizira akciju pod nazivom „Srce za brucoše“ kojom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti. Mnoge usluge Srca osmišljene su upravo za studente, kako bi im olakšale i unaprijedile proces studiranja, a većina im je tih usluga dostupna bez naknade.

Na stranci Studenti, nalaze se informacije o akciji „Srce za brucoše“, kao i dodatne informacije o uslugama za studente o kojima govorimo na predavanju.

Svjesni smo činjenice da se u gomili obavijesti i poruka važne stvari lako zaborave pa smo stoga za sve studente napravili označivač za vrata, koji smo dijelili na predavanjima, a veseo je i zabavan podsjetnik na kojem studenti mogu pronaći dodatne informacije.

 

Izdvojena događanja Srca

srp 04

Webinar "Registracije v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabarodržat će se 4. srpnja 2022. od 10 do 10:45 sati.