Završna konferencija projekta DIGinLaw

13. 2. 2023.

Završna konferencija projekta DIGinLawZavršna konferencija projekta Time to Become Digital in Law (DIGinLaw) održana je 10. veljače 2023. na Universitá degli Studi di Milano. Međunarodna znanstvena konferencija o temama međunarodnog, EU i komparativnog prava naziva „Pravo u doba modernih tehnologija“ održana je u hibridnom obliku, a na konferenciji su sudjelovali i zaposlenici Srca koje je partner na ovom projektu.

Predstavnice Srca koje su radile na projektu doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja, Tona Radobolja i Tea Čičko iz Centra za e-učenje održale su prezentaciju naziva „Supporting Law teachers in the development of MOOCs“ u kojoj su predstavile kako je Srce organiziralo podršku nastavnicima u pripremi i izradi MOOCova te provedena istraživanja. Više informacija o programu konferencije dostupne su na web stranici projekta DiginLaw

U Milanu je 9. veljače 2023. održan i zadnji sastanak partnera na projektu na kojemu se raspravljalo o postignutim rezultatima i mogućnostima njihove diseminacije. Projekt je trajao dvije godine i završava krajem ožujka 2023.

Koordinator Erasmus+ projekta Time to Become Digital in Law (DIGinLaw) je Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a partneri su The University Court of the University of Aberdeen (Ujedinjeno Kraljevstvo), Universitá degli Studi di Milano (Italija) i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska).

Projekt DIGinLaw vodi konzorcij visokoškolskih institucija svjesnih koliko snažno digitalizacija utječe na društvo, znanost i prijenos znanja. Projektom DIGinLaw željelo se, korištenjem modernih tehnologija, povećati svijest o digitalnim zahtjevima u visokom obrazovanju u području prava i poticati digitalnu pismenost i digitalne kompetencije potrebne na tržištu rada. Time se doprinosi slobodnoj migraciji visokoobrazovanih radnika i stvaranju otvorenog i uključivog društva pravnog znanja te otvorenog pristupa znanosti, koja se bavi učincima digitalizacije na pravo i pravno obrazovanje.

Glavni cilj projekta DIGinLaw bio je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu pridonošenjem kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju, pružanjem kvalitetne edukacije nastavnicima i studentima prava u cilju stjecanja digitalnih kompetencija.

U okviru projekta izrađeno je 12 MOOC-ova iz područja prava koji su postavljeni u otvorenom pristupu. Srce ovom projektu doprinosi svojom ekspertizom u području e-učenja i implementacije digitalnih tehnologija u obrazovni proces te izradom dva MOOC-a vezanih za stjecanje digitalnih kompetencija nastavnika i studenata: Digital Competences of Higher Education Teachers for Innovative Teaching Practices te Digital Competences for Lifelong Learning for Law Students. U sklopu projekta Srce je održalo edukacije za nastavnike i studente za rad u digitalnom okruženju, te osiguralo podršku nastavnicima s partnerskih ustanova na projektu u pripremi MOOC-ova.

Više o projektu DIGinLaw možete pročitati na stranicama projekta i stranicama Centra za e-učenje Srca.


Izdvojena događanja Srca

Ožu 28

Srce od 28. do 30. ožujka 2023. organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i završnu konferenciju nacionalnog strateškog projekta HR-ZOO. 

lip 01

U lipnju 2023. organiziramo nacionalnu konferenciju korisnika sustava za e-učenje Moodle.

ruj 01

U rujnu/listopadu 2023. održavamo Tjedan Centra za e-učenje - niz radionica i tečajeva za nastavnike.

lis 01

Međunarodni Tjedan otvorenog pristupa (Open Access Week) ove godine obilježava se u listopadu 2023.

pro 07

Ove godine 7. prosinca obilježavamo Dan e-učenja.