Pristup usluzi

U prvom koraku prema pristupanju usluzi odgovorna osoba ustanove (npr. dekan, ravnatelj…) treba poslati zahtjev za uključivanjem u uslugu Internetska telefonija (VoIP) na email adresu voip [at] srce.hr. Zahtjev ukratko treba sadržavati razlog prelaska na IP telefoniju te opis trenutnog stanja lokalne telefonske i mrežne infrastrukture.

Nakon zaprimanja zahtjeva djelatnici Srca u suradnji s tehničkim osobljem ustanove napravit će snimku stanja trenutne telefonske infrastrukture te lokalne mrežne infrastrukture. Na osnovi snimke stanja prilagodit će se tehničke specifikacije potrebne opreme te ustanova pokreće postupke nabave. Nakon isporuke opreme djelatnici Srca počinju s pripremnim radnjama oko uspostave VoIP infrastrukture, a odgovorne osobe ustanove popunjavaju Pristupnicu i šalju je na email adresu voip [at] srce.hr. Potpisom na Pristupnici ustanova korisnica ujedno prihvaća i uvjete korištenja usluge propisane Pravilnikom usluge.