TEHNIČKA PODRŠKA

Usluga Internetska telefonija (VoIP) temelji se na besplatnom i open source rješenju Asterisk, a virtualne IP telefonske centrale smještene su u Srcu i u kampusu Borongaj. Ustanova koja želi koristiti uslugu treba posjedovati ili izgraditi odgovarajuću lokalnu infrastrukturu VoIP te prijeći na tehnologiju „SIP trunk" za pristup javnoj govornoj usluzi, sve prema tehničkim specifikacijama dobivenim od Srca nakon faze snimke stanja.

Inicijalno konfiguriranje kao i kasnije održavanje profila telefonske ekstenzije i firmvera IP telefona, konfiguriranje funkcionalnosti i sistemsko te aplikativno održavanje IP telefonske centrale u nadležnosti su Srca. Srce također održava i spoj prema javnoj govornoj usluzi. Održavanje lokalne infrastrukture VoIP te spoja do centralne infrastrukture na Srcu u nadležnosti su tehničkih osoba ustanove korisnice.

U slučaju problema u lokalnoj infrastrukturi VoIP Srce može savjetodavno pomoći tehničkom osoblju ustanove, ali nije zaduženo za rješavanje problema i u određenom vremenskom roku. Također, prilikom problema s pristupnim resursom do centralne infrastrukture VoIP tehničko osoblje ustanove zaduženo je za kontaktiranje i rješavanje problema u suradnji s CARNet administratorima.

Do problema u radu lokalne infrastrukture VoIP i resursa za pristup centralnoj infrastrukturi VoIP može doći zbog konfiguracijskih pogrešaka te zbog količine mrežnog prometa koja onemogućuje vremenski ovisnu isporuku mrežnih paketa za glasovnu komunikaciju, a što se manifestira smanjenjem kvalitete glasovne komunikacije (gubitak paketa, kašnjenje zvuka…).

Ključni koraci prilikom detekcije problema u lokalnoj infrastrukturi VoIP jesu:

  • provjera konfiguracije mrežne opreme
  • analiza ukupnog mrežnog prometa

Detaljan opis komponenti VoIP sustava kao i administrativnih granica nalazi se na stranici Komponente infrastrukture VoIP.

Radno vrijeme djelatnika Srca za pružanje tehničke podrške u usluzi Internetska telefonija (VoIP) je radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00h do 16:00h.