Sustav za webinare

Centar za e-učenje uspostavio je uslugu webinara.

Što je webinar?  

Webinar (eng. webinar - web based seminar) je prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi Internetom u realnom vremenu a uključuje video, audio i tekstovnu komunikaciju između sudionika. Glavna značajka webinara je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije što omogućava interakciju između predavača i sudionika, koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Usluga webinara, kao jedna od tehnologija e-učenja, uspostavljena je u okviru implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i omogućava nastavnicima i studentima unaprjeđenje obrazovnoga procesa i postizanje boljih ishoda učenja.

Pomoću webinara korisnik može održati na daljinu:

  • predavanja
  • prezentacije
  • radionice
  • konzultacije
  • sastanke
  • konferencije

Pravo na otvaranje virtualne sobe za webinar ima nastavno i drugo osoblje u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja.

Sustav za webinare nadograđen je novom aplikacijom za pregled i upravljanje virtualnim sobama kojom je olakšan rad sa sobama, polaznicima i snimkama webinara. Rad s aplikacijom opisan je u Priručniku za rad sa sustavom za webinare koji je dostupan u sustavu za webinare te na stranicama Centra za e-učenje.

 Sustav za webinare dostupan je na adresi https://connect.srce.hr.

 Pravilnik o korištenju sustava za webinare

 Tečaj "Priprema virtuanog predavanja - webinara"

 Testiranje mogućnosti sustava za webinare

 

Napomena:

Za prijavu u sustav za webinare potreban je elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr

On-line obrazac (W2) za otvaranje virtualne sobe u sustavu  
(Obrascu pristupate nakon što se prijavite sa svojim elektroničkim identitetom).

* Nastavnici koji koriste sustav za e-učenje Merlin mogu otvoriti virtualnu sobu za webinare u okviru svojih kolegija.
 

Prijava i otvaranje virtualne sobe u sustavu za webinare za korisnike bez elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr:

  • prijava putem lokalnog korisničkog računa (potrebno ispuniti On-line obrazac (W1) za otvaranje virtualne sobe za webinar).

 

Preporučamo pročitajte