Wi-Fi dizajn

U sklopu savjetodavnih usluga Srca za područje bežičnih mreža, Srce nudi izradu Wi-Fi dizajna prema potrebama korisnika. Wi-Fi dizajn je ključan korak prilikom izgradnje bežičnih mreža prema pravilima struke a nužan je kako bi bežična mreža radila pouzdano a oprema u skladu sa svojim mogućnostima.

Ključni dijelovi Wi-Fi dizajna su:

  • definiranje potreba korisnika od pokrivenosti do kapaciteta
  • izrada dizajna na temelju pasivnog mjerenja i prediktivnog modela
  • validacija dizajna na temelju pasivnog i aktivnog mjerenje

Usluga Wi-Fi dizajna je osim članicama dostupna i ostalim korisnicima ustanova akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj.

Za detalje posjetite stranice savjetodavnih usluga.