Tehnička podrška

U sklopu savjetodavnih usluga Srca za područje bežičnih mreža, Srce nudi mogućnost provjere funkcionalnosti sustava te detekciju i uklanjanje problema. Do problema u radu bežične mreže može doći zbog lošeg dizajna, konfiguracije bežične opreme, tehničke i tehnološke zastarjelosti i podkapacitiranosti opreme, smetnji u RF spektru ili čak zbog problema u lokalnoj žičanoj mreži.

Ključni koraci prilikom detekcije problema na bežičnoj mreži su:

  • provjera konfiguracije 
  • spektralna analiza
  • paketna analiza