Pristup usluzi

U prvom koraku prema pristupanju usluzi odgovorna osoba ustanove (npr. dekan, ravnatelj…) treba poslati zahtjev za uključivanjem u uslugu Bežične mreže (WLAN) na email adresu wlan@srce.hr. Zahtjev ukratko treba sadržavati opis trenutnog stanja lokalne mrežne infrastrukture te potrebe koje nova bežična mreža treba zadovoljiti.

Nakon zaprimanja zahtjeva djelatnici Srca u suradnji s tehničkim osobljem ustanove napravit će snimku stanja lokalne mrežne infrastrukture te izvršiti mjerenja nužna za izradu Wi-Fi dizajna. Na osnovi snimke stanja izraditi će se prijedlog dizajna bežične mreže i tehničke specifikacije potrebne opreme te ustanova pokreće postupke nabave. Nakon isporuke opreme djelatnici Srca počinju s pripremnim radnjama oko uspostave bežične infrastrukture, a odgovorne osobe ustanove popunjavaju Pristupnicu i šalju je na email adresu wlan@srce.hr. Potpisom na Pristupnici ustanova korisnica ujedno prihvaća i uvjete korištenja usluge propisane Pravilnikom usluge.