Centar za e-učenje

CEU logoCentar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Srce djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

 

Aktualno

MoodleMoot 2016 - dostupan program i otvorene prijave za sudjelovanje
Značke Centra za e-učenje
On-line tečaj "Napredni rad u sustavu Merlin - Pitanja i testovi"
On-line tečaj "Napredni rad u sustavu Merin - Administriranje korisnika"


Podrška korisnicima