Centar za e-učenje

CEU logoCentar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Srce djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

 

Aktualno

On-line tečaj "Napredni rad u sustavu Merlin - Ocjenjivanje" - novi tečaj
Značke Centra za e-učenje
On-line tečaj "Napredni rad u sustavu Merlin - Pitanja i testovi"
On-line tečaj "Napredni rad u sustavu Merin - Administriranje korisnika"


Podrška korisnicima