Centar za e-učenje

CEU logoCentar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Srce djeluje kao središte za podršku ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

 

Aktualno

Od 1. rujna 2016. sustav Merlin na inačici sustava Moodle 3.1
Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin u 2015. godini.


Podrška korisnicima