Što je novo?

 • 10 Ruj

  Tjedan Centra za e-učenje

  U razdoblju od 22. 9. do 1. 10. 2014. Centar za e-učenje Srca organizira Tjedan Centra za e-učenje u okviru kojega će se održati radionice, tečajevi i predavanja na temu e-učenja.>

 • 10 Ruj

  Brza blagajna u novom studentskom restoranu u Varaždinu

  U Varaždinu je 8. rujna 2014. godine svečano otvoren studentski restoran čija je posebnost uvođenje „Brze blagajne“, aplikativnog rješenja koje je izradilo Srce.>

 • 8 Ruj

  Srce obilježava 14. godina postojanja CIX-a

  Srce obilježava 14. godina postojanja CIX-a koji je uspostavljen 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma o uspostavi nacionalnog središta za razmjenu Internetsk prometa.>

SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR (SRCE) OSNOVAN JE 1971. GODINE


Kao najstarija infrastrukturna ustanova akademske i istraživačke zajednice u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), Srce i danas djeluje kao jedan od najznačajnijih subjekata u planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju najnovije računalne, komunikacijske i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture).

 

Više o nama