Što je novo?

Srce potpisalo The Hague Declaration on Knowledge Discovery In The Digital Age

Srce je 20. svibnja 2015. godine potpisalo The Hague Declaration on Knowledge Discovery In The Digital Age (Haaška deklaraciju o otkrivanju znanja u digitalnom dobu).

Srce na DORS/CLUC-u

Na konferenciji DORS/CLUC koja se održavala od 18. do 20. svibnja 2015. godine, djelatnici Srca održali su niz prezentacija. Srce je ovom prilikom izdalo posebno izdanje Srce novosti koje u elektroničkom obliku možete preuzeti...

Radionica o obradi slika pomoću programa GIMP

U lipnju će Srce početi s održavanjem nove besplatne jednodnevne radionice pod nazivom „GIMP ili kako besplatno fotošopirati slike“. Radionica je namijenjena studentima i drugim polaznicima iz akademske zajednice.

Dostupna snimka webinara „ Journey through the assessment and feedback landscape: from principles to effective practice“

Četvrti webinar iz ciklusa on-line predavanja naziva "Talks on E-assessment and Learning Outcomes" u okviru međunarodnog projekta TALOE, održan je 20. 5. u 11 sati. Dostupna je snimka.

Implementirana podrška za autentikaciju AAI@EduHr elektroničkim identitetima u ISVU

Od svibnja ove godine implementirana je podrška za autentikaciju u ISVU korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta, a od 31. kolovoza 2015. prijava u ISVU bit će moguća jedino na ovaj način.

GSS zamijenjen sustavom MojOblak!

Sukladno ranijim najavama, GSS prestaje s radom 15. svibnja 2015. GSS je zamijenjen novim, boljim sustavom koji smo nazvali MojOblak.

Helpdesk Srca