HELPDESK: radno vrijeme

24. 12. od 8:00 do 16:00
25. i 26. 12. Helpdesk ne radi
31. 12. od 8:00 do 16:00
1. 1. Helpdesk ne radi
2. 1. od 8:00 do 16:00

Ostale dane Helpdesk će raditi u uobičajenom radnom vremenu.

Helpdesk Srca