HR-ZOO

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

Bez napredne i razvijene e-infrastrukture sustav visokog obrazovanja i znanosti ne može uspješno ostvarivati promjene i svoju ulogu u društvu i gospodarstvu.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/2014)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvrstilo je prijedlog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - HR-ZOO na indikativnu listu infrastruktumih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund - ERDF) za razdoblje 2014 .- 2020.

Glavni cilj HR-ZOO projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka kao temeljne sastavnice nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture.  Projekt predviđa uspostavu mreže od pet sjedišta u četiri grada, u okviru sljedećih ustanova: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu (kampus Boronga) te Sveučilišni računski centar – Srce. Mreža od pet povezanih sjedišta, odnosno HR-ZOO infrastruktura predstavljat će distribuiranu nacionalnu e-infrastrukturu računalnih, spremišnih i mrežnih resursa različitih namjena koja će biti široko dostupna znanstvenim organizacijama u RH u različitim znanstvenim područjima.

Ključni dijelovi zajedničke e-infrastrukture koje projekt HR-ZOO donosi imaju za cilj osnažiti istraživače jednostavnim i kontroliranim online pristupom IRI infrastrukturnim komponentama, to jest:

  • komponenti za računalstvo visokih performansi (eng. HPC) kao infrastrukturi za vrlo zahtjevna znanstvena računanja;

  • komponenti za računalstvo s velikom propusnošću (eng. HTC) kao infrastrukturi za napredna  znanstvena računanja i kolaboraciju;

  • komponenti za visoko skalabilno računalstvo (eng. HSC) kao infrastrukturi za opće namjene;

  • spremišnoj komponenti (eng. storage) kao infrastrukturi za pohranu velikih kolekcija podataka u obliku datoteka i objekata;

  • mrežnoj komponenti kao novoj okosnici CARNet mreže koja omogućava mrežnu povezanost između sjedišta te povezanost s europskim i globalnim istraživačkim infrastrukturama;

  • raznim alatima za suradnju i znanstvenim softverom.

Paralelno s uređenjem pet sjedišta u postojećim prostorima projektnih partnera i s implementacijom napredne opreme informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT opreme), uspostavit će se i specijalizirani timovi (novozaposleni stručnjaci) koji će pružati podršku sustavu i njegovim korisnicima, a u konačnici će se formirati portfelj usluga prema potrebama krajnjih korisnika. Predviđeni portfelj usluga obuhvaća Zahtjevno računalstvo, Računalstvo u oblacima, Podatkovna spremišta, Udomljavanje IKT opreme, Savjetovanje i podršku u korištenju (e-znanstvenici).