Novosti

Predstavljanje projekta HR-ZOO na sjednicama Senata sveučilišta

Tijekom lipnja i srpnja 2019. godine Srce je predstavilo projekt HR-ZOO i status provedbe projektnih aktivnosti na sjednicama Senata partnerskih sveučilišta na projektu.

U lipnju su održane prezentacije na sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci i Osijeku, a tijekom srpnja na sjednicama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Splitu.

Tijekom projekta planira se obilazak i ostalih javnih sveučilišta u Hrvatskoj kako bi iste upoznali s projektom HR-ZOO te katalogom usluga koji će biti dostupan svim članovima znanstvene i akademske zajednice u Hrvatskoj.

Održana uvodna konferencija projekta HR-ZOO

U organizaciji Sveučilišnog računskog centra (Srca) 1. i 2. travnja 2019. održana je stručna konferencija pod nazivom: Dani e-infrastrukture - Srce DEI 2019 kao dio strateškog projekta izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka. Tijekom dvodnevne konferencije, koja je zamišljena kao Uvodna konferencija projekta HR-ZOO, održano je niz događanja usmjerenih na prikaz postojećih i planiranih inicijativa i potreba u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u kojima e-infrastruktura ima značajnu ulogu.

Uvodna konferencija projekta HR-ZOO uključila je predstavljanje ciljeva, rezultata i plana aktivnosti u provedbi projekta HR-ZOO koje je izložio Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca i voditelj projekta HR-ZOO, a okosnicu otvaranja činila su tri pozvana predavanja koja su ove godine održali međunarodno prepoznati mladi hrvatski znanstvenici doc. dr. sc. Rosa Karlić, izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder i dr. sc. Vibor Jelić, koji su u svojim predavanjima istaknuli i važnost izgradnje Hrvatskog znanstvenog i istraživačkog oblaka.

Otvaranju su prisustvovali brojni uglednici i gosti predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, brojni rektori, prorektori, dekani, prodekani i njihovi suradnici s hrvatskih sveučilišta i visokih učilišta te čelnici s partnerskih ustanova na projektu HR-ZOO.

Program događanja, snimke predavanja, prezentacije i fotografije objavljene su na službenim stranicama konferencije, a kratku snimku s događanja možete pogledati ovdje.

Uvodna konferencija projekta HR-ZOO - najava

Ovogodišnja konferencija Srce DEI 2019 (1. i 2. travnja 2019.) odvija se u sklopu strateškoga projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). Tijekom dvodnevne konferencije održat će se niz događanja u svrhu promocije i predstavljanja njegovoga doprinosa kako akademskoj i znanstvenoj zajednici tako i cijelom društvu kroz promicanje digitalnoga društva, modernog obrazovanja i popularizacije znanosti.

Prvoga dana konferencije održat će se Uvodna konferencija projekta HR-ZOO, koja će pored predstavljena ciljeva i rezultata projekta HR-ZOO te plana aktivnosti u provedbi projekta, uključivati prezentacije istaknutih hrvatskih znanstvenika, u kojima će, iz svog područja znanstvenoga rada, predstaviti znanstvene i društvene izazove kao i nužnu transformaciju koju je znanstveno područje doživjelo u modernom, digitalnom vremenu. Predstavnik Europske komisije predstavit će stanje i perspektive europske digitalne infrastrukture za otvorenu znanost. Svečanosti će nazočiti čelnici i predstavnici partnerskih institucija, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te drugi brojni uzvanici.

U današnjem izazovnom okruženju, sve se više nameće potreba za učinkovitom suradnjom, a preduvjet za suradnju je učinkovita komunikacija koja podrazumijeva otvorene i pouzdane veze među ljudima. Tako ćemo s ciljem široke i otvorene komunikacije projekta, prvoga dana konferencije, kroz tematski blok HR-ZOO sa zajednicom, provesti raspravu s budućim korisnicima kako bi zajednica iz perspektive svojih potreba dala dodatni doprinos u oblikovanju budućega portfelja usluga HR-ZOO. Drugoga dana konferencije organizirat ćemo radionicu pod nazivom Rasprava idejnoga rješenja sa sistem-integratorima, namijenjenu sistem-integratorima i dobavljačima naprednih informacijsko komunikacijskih tehnologija na kojoj će biti predstavljena i diskutirana rješenja izvedbi računalnih, spremišnih i mrežnih resursa HR-ZOO-a.

Više o DEI 2019 potražite na službenim stranicama konferencije https://dei.srce.hr/

FERIT Osijek – prezentacije o projektu HR-ZOO i HPC/HTC infrastrukturama za napredno računanje

Dana 22. siječnja 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek održana su predavanja o projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) te predavanje o Računalnom klasteru Isabella i infrastrukturi HTC Cloud.

Dobriša Dobrenić, pomoćnik ravnatelja Srca za računalnu i mrežnu infrastrukturu predstavio je strateški projekt HR-ZOO kojim će se uspostaviti računalni i podatkovni oblak kao temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture s namjerom da se znanstvenoj i istraživačkoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav. Više informacija na web stranicama projekta.

Emir Imamagić, predstojnik Sektora za računalne sustave Srca, održao je prezentaciju o računalnom klasteru Isabella i infrastrukturi HTC Cloud. Računalni klaster Isabella je računalna infrastruktura namijenjena izvođenju naprednog računanja, a sastoji se od preko 100 računalnih čvorova koji korisnicima pružaju 2.556 procesorskih jezgri, 12 grafičkih procesora, 13,5 TB radne memorije i 756 TB podatkovnog prostora. HTC Cloud je infrastruktura zasnovana na paradigmi računarstva u oblacima i namijenjena zahtjevnom računanju koje se svrstava u područje računarstva s velikom propusnošću. Infrastruktura pruža fleksibilniju okolinu od računalnog klastera te omogućava pokretanje virtualnih poslužitelja s proizvoljnim operacijskim sustavima i korisničkim servisima. Obje infrastrukture dostupne su svim znanstvenicima i istraživačima u Hrvatskoj za potrebe zahtjevnih obrada podataka u sklopu istraživačkih projekata. Više na web stranicama: https://www.srce.unizg.hr/isabella/.

Predavanja su organizirana u sklopu aktivnosti Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE te kao gostujuća predavanja za studente sveučilišnog diplomskog studija računarstva na predmetu Raspodijeljeni računalni sustavi.

Svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt HR-ZOO!

18. srpnja 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)", referentnog broja KK.01.1.1.08.0001, u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." Ugovor su potpisali ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Detalje o svečanom potpisivanju Ugovora i slike s potpisivanja možete pronaći na poveznici.

Održana početna konferencija projekta CALT (IFS), budućeg velikog korisnika HR-ZOO resursa

U Zagrebu je u petak 6. srpnja 2018. godine u prostorima Ministarstva znanosti i obrazovanja održana početna konferencija projekta CALT – Centar za napredne laserske tehnike, koja je okupila više od 80 sudionika iz akademske zajednice, kao i nacionalnih institucija te tvrtki zainteresiranih za istraživanja temeljena na naprednim laserskim tehnikama. Glavni cilj projekta CALT je uspostava i opremanje suvremenog znanstveno-istraživačkog centra CALT specijaliziranog u području naprednih laserskih i optičkih tehnika.

Institut za fiziku iskazao je interes za korištenje značajne količine e-infrastrukturnih resursa koji će biti izgrađeni kroz projekt HR-ZOO, a posebno zbog potreba projekta CALT.

Više informacija o projektu možete pronaći na službenim stranicama projekta: http://calt.ifs.hr/.

Strateški projekt HR-ZOO prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava

Srce je 02. svibnja 2018. godine prijavilo strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) na poziv za dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava koji je objavljen u sustavu eFondovi te na središnjoj stranici ESI fondova. Nakon prijave slijedi postupak evaluacije te potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Predmetni poziv možete pronaći na poveznici.

JASPERS izdao Potvrdu o pripremljenosti strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Dana 7. prosinca 2017. JASPERS je izdao Potvrdu o pripremljenosti strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), čime je završen višegodišnji postupak pripreme Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (CBA).

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)). U okviru ovog instrumenta zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet koji im služi kao pomoć u pripremi visokokvalitetnih velikih ili strateških projekata koji će se sufinancirati iz dva strukturna i investicijska fonda EU-a (Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda). Više o JASPERS na poveznici.

Projekt HR-ZOO (voditelj Srce) je 2013. godine odabran, zajedno s projektima O-ZIP (voditelj IRB) i CALT (voditelj IFS), kao jedan od rijetkih projekata u Hrvatskoj koji će dobiti pomoć JASPERS-ovih stručnjaka u pripremi i pregledu dokumenata za prijavu projekata za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Srce i partneri sklopili bilateralne ugovore o pravima i obvezama na projektu HR-ZOO

(Zagreb, listopad 2017.) Srce i partneri na projektu HR-ZOO sklopili su bilateralne ugovore kojim se uređuju međusobna prava, obveze i odnosi s ciljem uspostave i provedbe aktivnosti Projekta.

Ugovor je obvezni dio projektne prijave koja se očekuje početkom 2018. godine. Informacija o potpisanim ugovorima navedena je Studiji izvodljivosti, u poglavlju 8. Provedbeni plan projekta, te potvrđuje organizacijsku sposobnost i ozbiljnu namjeru kvalitetne suradnje svih Partnera u provedbi projekta.

Sastanak Vijeća partnera na strateškom projektu Hrvatski znanstveni i obrazovani oblak (HR-ZOO)

(Zagreb, 29. rujna 2017.) U Srcu je održan sastanak Vijeća partnera HR-ZOO. Na sastanku su uz predstavnike Srca, kordinatora projekta, sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu te Instituta Ruđer Bošković i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet. Sastanku je nazočila i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Srce je upoznalo partnere s trenutnim statusom Projekta i aktivnostima koje nas očekuju u razdoblju do početka projekta kao i one koje nastupaju kad projekt započne. Prezentirana su izvedbena rješenja uređenja sjedišta HR-ZOO u Zagrebu (zgrada Srca i objekt 215 na znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj), Osijeku (u sklopu zgrade studentskog doma), Rijeci (u sklopu objekta na Sveučilišnom kampusu na Trsatu) i Splitu (u sklopu zgrade FESB-a) te je  dan je pregled portfelja usluga HR-ZOO.

Partnerima je dostavljen prijedlog bilateralog ugovora sa Srcem a kojim se uređuje međusobna prava, obveze i odnose s ciljem uspostave i porovedbe aktivnosti Projekta. Ugovor je obvezni dio projektne prijave.

U raspravi o dugoročnoj održivosti, zaključeno je da će se tijekom provedbe Projekta uspostaviti radna skupina koja bi razvila novi model financiranja dugoročne održivosti e-infrastrukture uspostavljene projektom.

Fotografije sa sastanka možete pronaći u Flickr galeriji.

Izrađena projektna dokumentacije za HR-ZOO projekt i ishođene sve dozvole

(Zagreb, rujan 2017.) Konzorcij projektanata zadužen za izradu projektne dokumentacije 15. rujna isporučio je konačne verzije Izvedbenih projekata za sva HR-ZOO sjedišta.

Također u rujnu su ishođene i zadnje potrebne dozvole: za sjedišta u Splitu (FESB), Osijeku (Studentski dom) i Zagrebu (ZUK Borongaj) izdane su građevinske dozvole, a za HR-ZOO sjedišta u Srcu (Zagreb) i Rijeci prikupljene su potvrde na glavni projekt od javnopravnih tijela.

HR-ZOO na Danu e-infrastrukture 2017

(Zagreb, 5. travnja 2017.) Projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) predstavljen je u sklopu stručne konferencije Srca, Dan e-infrastrukture 2017 na kojoj je sudjelovalo više od 230 stručnjaka i naprednih korisnika informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava visokog obrazovanja i znanosti, a više od 50 sudionika pratilo je događanja na daljinu - putem on-line sustava za webinare.

Prezentacije o statusu provedbe HR-ZOO projekta i portfelju usluga održali su voditelj HR-ZOO projekta  Ivan Marić, zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Srca te Dobriša Dobrenić, pomoćnik ravnatelja Srca za računalnu i mrežnu infrastrukturu.

Navedene prezentacije koje su održane u okviru tematskog bloka Infrastrukture za napredno računanje, možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Više o događanju DEI 2017.