Financiranje projekta HR-ZOO

Projekt HR-ZOO je strateški projekt koji se financirao u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.616.609,76 EUR. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u visini od 85 % vrijednosti projekta, a preostali dio sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje.

Nositelj projekta

1