Srce postalo punopravnom članicom udruženja EOSC

EOSC logo

18. prosinca 2020.

Dvije godine od službenog pokretanja inicijative Europskog oblaka za otvorenu znanost, u srpnju 2020. godine osnovano je udruženje European Open Science Cloud (Udruženje EOSC). Osnivačka skupština, na kojoj se okupilo preko 200 sudionika, održala se 17. prosinca 2020. godine.

Na osnivačkoj skupštini službeno su u punopravno članstvo primljene 142 članice te 49 članica u statusu promatrača. Od navedenih, 21 članica predstavlja mandatne organizacije. Među punopravnim članicama je i Srce kao mandatna organizacija Republike Hrvatske s ulogom koordiniranja nacionalnih inicijativa za otvorenu znanost i izgradnje Nacionalnog oblaka za otvorenu znanost (engl. National Open Science Cloud, NOSC). Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je Srce mandatnom organizacijom.  Srce je također koordinator projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) čiji je cilj uspostaviti nacionalnu e-infrastrukturu za potrebe znanstvene i akademske zajednice koja će omogućiti koherentno i učinkovito sudjelovanje u europskim inicijativama razvoja e-infrastrukture s naglaskom na doprinosu razvoja Europskog oblaka za otvorenu znanost.

Ovom prilikom održani su i izbori za članove Izvršnog odbora udruženja EOSC. Za predsjednika Izvršnog odbora izabran je Karel Luyben (CESAER), a za članove Marialuisa Lavitrano (UNIMIB), Suzanne Dumouchel (CNRS), Klaus Tochtermann (ZBW), Sarah Jones (GÉANT), Ignacio Blanquer (UPV), Wilhelm Widmark (SU), Bob Jones (CERN) i Ronan Byrne (HEAnet). Novoizabrani Izvršni odbor organizacije EOSC započet će s radom 1. siječnja 2021. godine.

Pritom su usvojeni nacrt ugovora o EOSC partnerstvu s Europskom komisijom (PDF, 3.080 KB) u okviru novog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor Europa te Strateški istraživački i inovacijski program SRIA v0.9 (PDF, 3.785 KB) (engl. Strategic Research and Innovation Agenda) koji pruža opće smjernice za donošenje radnih programa za EOSC u programu Obzor Europa.

Uspostava Udruženja EOSC predstavlja nužni korak u realizaciji EOSC partnerstva te važnu prekretnicu u realizaciji otvorene znanosti u Europi.

Europski oblak za otvorenu znanost inicijativa je Europske komisije koja razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podržava razvoj otvorene znanosti i inovacija. Time se europskim znanstvenicima osigurava mogućnost korištenja svih prednosti podatkovno utemeljene znanosti, nudeći virtualno okruženje s besplatnim, otvorenim uslugama za pohranu podataka, upravljanje, analizu i ponovnu uporabu u svim znanstvenim područjima.

Vizija EOSC-a predstavljena je 2015. godine, a službeno je pokrenut u studenom 2018. godine s pristupom početnim uslugama EOSC portala. Podržavajući politiku otvorene znanosti EU i Europsku strategiju za podatke, EOSC predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u razvoju europske znanosti. Njime Europska komisija promovira procese koji potiču otvorena, javno dostupna i iskoristiva znanstvena postignuća čiji je cilj da znanost koju financira bude okrenuta ka razvoju društva kako bi se odgovorilo društvenim izazovima s kojima se Europa suočava.

Više informacija na stranicama EOSC i EOSC Secretariat.