Dizajn HR-ZOO mrežne okosnice

HR-ZOO mrežna okosnica sastoji se od fizičkog/transportnog sloja (Underlay mreža) i logičkog/servisnog sloja (Overlay mreža) mrežne povezanosti. Namjena Underlay mreže je uspostava fizičkih optičkih interkonekcija između lokacija sjedišta, dok će u Overlay mreži biti uspostavljeni mrežni servisi za potrebe korisnika transportne mreže.

Underlay mreža sastoji se od telekomunikacijskih kapaciteta i vodova koji podržavaju brzine prijenosa podataka od 100 Gbit/s. HR-ZOO sjedišta redundantno će se povezati na HR-ZOO transportnu mrežu. Za ostvarivanje pune funkcionalnosti Underlay i Overlay mreže, te svih korisničkih servisa predviđena je aktivna mrežna oprema u transportnoj okosnici.

HR-ZOO okosnica pružat će mogućnost kreiranja virtualnih privatnih mreža (VPN) za različite korisnike (multi-tenancy), bilo da se radi o rješenju zasnovanom na preklapanju korisničkog prometa (L2VPN) ili na usmjeravanju (L3VPN). Privatnost VPN-ova ostvaruje se izolacijom na nivou tablica preklapanja i usmjeravanja po pojedinom elementu Overlay mreže. L2VPN i L3VPN usluge koriste Underlay fizičku mrežu minimalne latencije za ostvarivanje full-mesh, point-to-point i point-to-multipoint logičkih povezanosti korisničkih uređaja.

 

Robusnost i skalabilnost mrežne infrastrukture

Povezanost korisničkih lokacija (HR-ZOO sjedišta i CARNET čvorišta) ostvarit će se na fizičkom sloju poštujući principe robusnosti i skalabilnosti mrežne infrastrukture.

Robusnost se osigurava na način da svaki element HR-ZOO transportne mreže ima redundanciju, te ispad bilo koje pojedinačne komponente (mrežni uređaj ili telekomunikacijska povezanost) nema utjecaj na ispravnost rada cjelokupnog sustava.

Skalabilnost mreže postiže se specifikacijom sučelja i mrežnih uređaja, koji se u budućnosti, sukladno potrebama mogu nadograđivati s ciljem proširenja kapaciteta ili spajanja novih korisnika.

Za sve korisnike HR-ZOO transportne mreže bit će osigurana mrežna povezanost s brzinama prijenosa podataka 10 Gbit/s ili 100 Gbit/s.

Za više informacija posjetite stranicu DOKUMENTACIJA