O projektu HR-ZOO

SVRHA I CILJEVI PROJEKTA HR-ZOO

Svrha i glavni cilj projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Projekt predviđa uspostavu mreže sjedišta u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Predstavljat će distribuiranu nacionalnu e-infrastrukturu računalnih, spremišnih i mrežnih resursa različitih namjena.

Projekt HR-ZOO će:

  1. Uređenjem i opremanjem sjedišta HR-ZOO osigurati adekvatan prostor za smještaj računalnih, spremišnih i mrežnih resursa a time i osnovne uvjete za razvoj lokalne IRI infrastrukture na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu;
  2. Osigurati napredne računalne resurse visoke učinkovitosti za potrebe relevantnih istraživanja i znanstvene izvrsnosti;
  3. Osigurati dovoljne i pouzdane računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost, nužne za modernu znanost i obrazovni sustav RH;
  4. Osigurati mrežnu povezanost između sjedišta i povezanost s europskim i globalnim istraživačkim infrastrukturama teintegraciju hrvatskih znanstvenika u Europski istraživački prostor (ERA) i europski visokoobrazovni prostor (EHEA);
  5. Stvaranjem tima vrhunsko osposobljenih e-znanstvenika i IKT stručnjaka osigurati specijaliziranu podršku korisničkim zajednicama i znanstvenicima te uvjete za daljnji razvoj e-infrastrukture.
HR-ZOO U KONTEKSTU ORGANIZACIJSKE REFORME SEKTORA IRI

Projekt HR-ZOO će stvoriti pretpostavke za organizacijsku reformu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako u pogledu IRI infrastrukture tako i u pogledu boljeg korištenja znanstvenih potencijala (ljudskih resursa). HR-ZOO omogućava da znanstvene i visokoobrazovne ustanove ostanu fokusirane na razvoj svojih djelatnosti, istraživačke i razvojne projekte u svojem području znanosti, a brigu o e-infrastrukturi, njenom razvoju i učinkovitosti prepuste stručnjacima.

Korištenje zajedničkih nacionalnih resursa omogućit će značajne uštede te potaknuti kulturu dijeljenja resursa i podataka. Uspostava specijaliziranih timova vrhunsko osposobljenih stručnjaka tzv. e-znanstvenika predstavljat će novi organizacijski oblik korisničke podrške znanstvenicima i istraživačkim projektima, kako bi olakšao rad znanstvenika s vrhunskom tehnologijom koja im je na raspolaganju, a s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti samih istraživačkih aktivnosti.

FINANCIRANJE PROJEKTA HR-ZOO

Projekt HR-ZOO je strateški projekt, koji će se financirati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu specifičnog cilja 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 196.802.600,00 kuna. Sredstva za provedbu projekta u visini 85% vrijednosti projekta osigurana su kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), dok preostali dio sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje.

TRAJANJE PROJEKTA

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u srpnju 2018. godine te se predviđa da će provedba projekta HR-ZOO trajati do rujna 2021. godine.

PORTFELJ USLUGA HR-ZOO

Moderna i napredna e-infrastrukture predstavlja kolaboracijsku okolinu i skup alata koji omogućavaju suradnju istraživača bez obzira na zemljopisnu lokaciju i udaljenost od fizičkih istraživačkih resursa, a nezaobilazan su temelj za nove metode i iskorake u danas sveprisutnim podatkovno intenzivnim istraživanjima.

Kako bi se zadovoljile potrebe znanstvene i visokoškolske zajednice RH, projekt će uspostaviti sljedeći portfelj usluga HR-ZOO:

  • Zahtjevno računalstvo
  • Računalstvo u oblacima
  • Podatkovna spremišta
  • Udomljavanje IKT opreme
  • Savjetovanje i podrška u korištenju (e-znanstvenici)

U sklopu projekta nabavit će se određene količine programske podrške (znanstveni SW) kao neizostavnog alata današnjih istraživanja.