Partneri u projektu HR-ZOO

Projekt HR-ZOO zamišljen je prvenstveno kao suradnički projekt cjelokupne akademske, obrazovne i znanstvene zajednice u RH, stoga je Srce pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, pozvalo ključne ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja da sudjeluju na projektu.

Srce je nositelj i koordinator projekta HR-ZOO.
Srce je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture).

Institucije koje pod vodstvom Srca sudjeluju na projektu:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Zagreb
  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Sveučilište u Rijeci
  • Sveučilište u Splitu
  • Sveučilište u Zagrebu

Institut Ruđer Bošković svojom veličinom, znanstvenom produktivnošću, međunarodnom prepoznatljivošću u istraživanju te kvaliteti znanstvenog kadra i istraživačke opreme predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša. Danas se preko 550 znanstvenika i istraživača u preko 80 laboratorija bavi istraživanjima iz teorijske i eksperimentalne fizike, fizike i kemije materijala, elektronike, fizičke i organske kemije i biokemije, molekularne biologije i medicine, mora i okoliša, informatike i računarstva te laserskim i atomskim istraživanjima i razvojem.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Povijest visokoga školstva na istoku Slavonije započinje prije gotovo tri stoljeća, no Sveučilište je osnovano 1975. godine, a danas  u svom sastavu ima 17 znanstveno-nastavnih sastavnica: 11 fakulteta i 5 sveučilišna odjela, 1 umjetničko nastavnu sastavnicu , 3 sveučilišne infrastrukturne ustanove te Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku.

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao logično okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana Jezuitska gimnazija u Rijeci. Danas Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Misija mu je posvećena donošenju strateških i razvojnih odluka o brojnim pitanjima funkcioniranja akademske zajednice te kontinuirano poticanje međunarodne kompetitivnosti u svim područjima znanstvenog, umjetničkog i stručnog djelovanja. Kroz aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerstvima za razvoj zajednice Sveučilište nastoji doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja.

Sveučilište u Splitu osnovano je 15.lipnja 1974. godine. Kao najznačajnija znanstveno-nastavna institucija u regiji, Sveučilište u Splitu razvilo je kroz proteklih 36 godina svoju djelatnost na četrnaest fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji i tri sveučilišna odjela te nekoliko instituta i znanstvenih jedinica. Težište istraživačkog rada Sveučilišta je na znanstvenim područjima odnosno disciplinama koje obilježavaju prirodne, kulturno-povijesne, društvene, gospodarske i druge značajke regije kao dijela hrvatskog jadranskog, pa i šireg mediteranskog prostora.  

Sveučilište u Zagrebu je najstarije, najveće i u akademskom i istraživačkom smislu vodeće sveučilište u Republici Hrvatskoj. Kao takvo, ono ima posebnu ulogu i odgovornost u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnog intelektualnog, znanstvenog i kulturnog naslijeđa te u jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti. U sklopu Sveučilišta djeluju 34 sastavnice.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET nastala je 1991. godine, kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske sa svrhom pospješivanja napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini pomoću novih informacijskih tehnologija. Razvoj napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku i istraživačku zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge, osnovna je misija CARNET-a.