Završeno uređenje i opremanje podatkovnog centra HR-ZOO-a u Rijeci

Ivan Marić, ravnatelj Srca i prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci tijekom potpisivanja Ugovora o upravljanju i korištenju Podatkovnog centra HR-ZOO RI

14. srpnja 2022.

Prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i Ivan Marić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra potpisali su 14. srpnja 2022. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci Ugovor o upravljanju i korištenju Podatkovnog centra HR-ZOO RI.

Podatkovni centar HR-ZOO RI sastavni je dio nacionalne mreže podatkovnih centara,  ključnog elementa nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO koja je nužna za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske. Završetkom radova na uređenju i opremanju podatkovnog centra dobiven je suvremeni podatkovni centar koji dugoročno osigurava odgovarajuće prostorne uvjete za smještaj naprednih računalnih i spremišnih resursa, a zahvaljujući mrežnoj povezanosti s ostalim podatkovnim centrima HR-ZOO-a u Zagrebu, Splitu i Osijeku kapacitetima od 100 Gbit/s dugoročno smo osigurali kapacitete za potrebe nacionalne e-infrastrukture. Time ćemo korisnicima omogućiti brži i sigurniji pristup uslugama iz oblaka HR-ZOO te povezati nacionalnu infrastrukturu s infrastrukturama u Europi i svijetu“, istaknuo je Ivan Marić, ravnatelj Srca i voditelj projekta HR-ZOO.

Podatkovni centar HR-ZOO RI koji se nalazi u Zgradi sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci ima bruto površinu od 213 m2 i 10 instaliranih IKT ormara. Projektirana snaga elektroenergetskog priključka je 125 kW, dok je kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno agregatsko postrojene snage 220 kVA. Ugrađen je i uređaj za besprekidno napajanje snage 100 kW, a rashladnu energiju osigurava rashladnik vode snage 70 kW.

„Upravljanje i korištenje Podatkovnog centra HR-ZOO RI jedna je od mnogih dobrobiti koje će za Sveučilište u Rijeci proizaći iz projekta Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka. Podatkovni centar HR-ZOO RI potpisivanjem ovog Ugovora postaje suvremeni infrastrukturni temelj za sve digitalne akademske usluge koje Sveučilište pruža svojim nastavnicima i studentima. Opremanje novog kao i održavanje postojećeg podatkovnog centra veliki je financijski izazov za svako sveučilište te izuzetno cijenimo to što je SRCE taj važan posao provelo kroz HR-ZOO projekt. Pored toga, cjeloviti novi znanstveni i obrazovni oblak služit će znanstvenicima Sveučilišta koji provode računalno zahtjevna istraživanja, usluge računarstva visokih performansi, elastičnog računanja u oblaku, ali i usluge komercijalnog znanstvenog softvera, specijaliziranih sučelja za pristup HR-ZOO resursima i uslugu specijaliziranih savjetovanja. Našim znanstvenicima koji su već navikli na slične usluge našeg superračunala Bure bit će to izvrsna nova faza korištenja potpuno novih takvih resursa i pravi nacionalni odgovor za sve buduće računalno zahtjevne istraživačke poduhvate. Kroz dugi niz godina suradnje, naučili smo da Srce uvijek na sustavan, promišljen i visoko profesionalan način rješava mnoge digitalne potrebe svih sveučilišta u Hrvatskoj. Zato uvijek pozdravljamo i podržavamo projekte Srca i ponosni smo na partnerski odnos koji smo izgradili“, naglasila je rektorica Prijić Samaržija.

Podatkovni centar opremljen je brojnim kompleksnim tehničkim sustavima koji osiguravaju sigurno čuvanje podataka i njihovu dostupnost korisnicima u bilo kojem trenutku 24 sata dnevno 365 dana u godini. Spojen je na centralni sustav za nadzor infrastrukture koji u realnom vremenu prati temperaturu, vlagu, iskorištenost električne energije i druge parametre. Svi tehnički sustavi su izvedeni u redundanciji čime se osigurava njihova neprekinutost rada, a time i neprekinutost usluga iz kataloga HR-ZOO krajnjim korisnicima.

„Radovi na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO RI uspješno su dovršeni iako su bili kompleksni i odvijali se u izazovno vrijeme krize opskrbnih lanaca i pandemije bolesti COVID-19. Ovom prilikom želim zahvaliti našim domaćinima, zaposlenicima i studentima Sveučilišta u Rijeci na strpljenju i razumijevanju za sve aktivnosti koje su se odvijale tijekom ovih radova, kao i svim sudionicima koji su svojim profesionalnim odnosom, radom i angažmanom doprinijeli njihovom uspješnom okončanju“, zaključio je Ivan Marić.