Usluga Znanstveni softver pruža komercijalan znanstveni softver nužan za provođenje računalno-zahtjevnih istraživanja.

Svojstva usluge:

  • znanstveni softver raspoloživ na usluzi za RAČUNANJE.

 

1