EGI-InSPIRE

EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) predstavlja pan-europski infrastrukturni grid projekt čiji su partneri nacionale grid infrastrukture (NGI). Projekt sufinancira Europska Komisija u trajanju od četiri godine (ugovor br. RI-261323) u sklopu 7. okvirnog programa Europske Unije - FP7 programa, a započeo je 1. svibnja 2010. godine.

Cilj projekta je uspostava pouzdane i održive europske grid infrastrukture (EGI) za potrebe europske istraživačke znanstvene zajednice i njenih međunarodnih partnera. Projekt EGI-InSPIRE osigurava prijelaz s postojeće e-infrastrukture, uspostavljene prijašnjim fazama EGEE projekata (2004. – 2010.) u novu europsku grid infrastrukturu, te osigurava njen daljnji razvoj.

Srce na projektu sudjeluje u ulozi koordinatora Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI, čime se osigurava nastavak integriranosti Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor. Srce će tijekom  trajanja projekta sudjelovati u slijedećim projektnim aktivnostima:

Servisna aktivnost  (Servis Activity)
SA1 – Operations

  • TSA1.3: Service Deployment Validation
  • TSA1.4: Infrastructure for Grid Management
  • TSA1.5: Accounting
  • TSA1.6: Helpdesk Infrastructure
  • TSA1.7: Support Teams
  • TSA1.8: Providing a Reliable Grid Infrastructure

Zajednička istraživačka aktivnost (Joint Research Activity)
JRA1 – Operational Tools

  • TJRA1.2 Maintenance and development of the deployed operational tools
  • TJRA1.3 Supporting National Deployment models

U cilju uspostave dugoročne održivosti pan-europske grid infrastrukture, nacionalne grid infrastrukture (NGI) su u fazi pripreme prijedloga projekta uspostavile novu organizaciju, sa sjedištem u Amsterdamu, pod nazivom EGI.eu, koja je ujedno i koordinator FP7 projekta EGI-InSPIRE.

Jačanje istraživačke infrastrukture, kao što je EGI, sastavni je dio Digitalne agende za Europu, jedne od sedam ključnih inicijativa predviđenih strategijom Europske Komisije Europa 2020 za bolje iskorištavanje društvenog i gospodarskog potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije.

Saznajte više na: http://www.egi.eu/projects/egi-inspire/.