CROBOHUB++

Vizual Crobohub++

Objavljen je Javni poziv za usluge digitalizacije poslovanja u okviru projekta CROBOHUB++

Objavljen je javni poziv za besplatno korištenje usluga EDIH CROBOHUB++ namijenjenih poduzećima i javnom sektoru kako bi se potaknulo unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa. Poziv je otvoren do 31. prosinca 2025., a Srce pruža usluge edukacije, savjetovanja, pristupa mreži eksperata te podršku u korištenju naprednog računarstva za razvoj umjetne inteligencije i strojno učenje, sukladno pravilima za korištenje resursa Srca.