Upravljanje i unutarnji ustroj SrcaU upravljanju Sveučilišnim računskim centrom sudjeluju:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Uprava
 • Stručno vijeće

Upravno vijeće 

Upravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca (PDF 1.87 MB) sastoji od pet članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu i to na način da se tri člana Upravnog vijeća imenuju na prijedlog rektora Sveučilišta, a jedan član s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Jedan član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati.

Senat Sveučilišta na svojoj 1. sjednici u 354. akademskoj godini (2022./2023.) održanoj 25. listopada 2022. godine, na 3. sjednici u 354. akademskoj godini (2022./2023.) održanoj 13. prosinca 2022. godine te na 2. sjednici u 355. akademskoj godini (2023./2024.) održanoj 22. studenoga 2023. godine imenovao je sljedeće članove Upravnog vijeća Srca (abecednim redom):

 • prof.dr.sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu – Predsjednik Upravnog vijeća,
 • prof. dr. sc. Klaudio Pap, dekan Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Filip Peruško, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (od 22. 11. 2023. godine).
 • Goran Pisnjak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Temeljem provedenih izbora za predstavnika radnika u Upravno vijeće Srca radnici su imenovali

 • Miju Đereka, dipl. ing. predstojnika Sektora za posredničke sustave i informacijsku sigurnost.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Ravnatelj Srca

Čelnik i voditelj rada te poslovanja Srca je ravnatelj, koji je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Srca na četiri godine temeljem javnog natječaja. Ista osoba može biti imenovana ravnateljem više puta.

Ravnatelj:
Ivan Marić

Uprava:

Stručno vijeće:

 • Ivan Marić, ravnatelj Srca
 • Dobriša Dobrenić, zamjenik ravnatelja i predstojnik Sektora za središnju računalnu i spremišnu infrastrukturu
 • doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju
 • mr. sc. Milena Mrkonjić, pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za poslovanje
 • dr. sc. Ognjen Orel, pomoćnik ravnatelja i predstojnik Sektora za informacijsku infrastrukturu
 • Sabina Rako, pomoćnica ravnatelja i predstojnica Sektora za razvoj i upravljanje uslugama
 • Draženko Celjak, predstojnik Sektora za upravljanje podacima
 • Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i informacijsku sigurnost
 • Emir Imamagić, predstojnik Sektora za napredno računanje
 • Mario Klobučar, predstojnik Sektora za mrežnu infrastrukturu i podatkovne centre
 • dr. sc. Slaven Mihaljević, predstojnik Sektora za suradnju i komunikaciju

Unutarnje ustrojstvene jedinice Srca

Unutarnje ustrojstvo Srca određeno je Statutom (PDF, 1.87 MB), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srca (PDF, 1.86 MB) (prilog Pravilniku: Sistematizacija radnih mjesta (PDF, 1.84 MB)).

Ustrojstvene jedinice su:

 • Ravnateljstvo Srca
 • Sektor za mrežnu infrastrukturu i podatkovne centre
 • Sektor za središnju računalnu i spremišnu infrastrukturu
 • Sektor za napredno računanje
 • Sektor za posredničke sustave i informacijsku sigurnost
 • Sektor za upravljanje podacima
 • Sektor za informacijsku infrastrukturu
 • Sektor za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju
 • Sektor za razvoj i upravljanje uslugama
 • Sektor za suradnju i komunikaciju
 • Sektor za poslovanje