dr. sc. Ognjen Orel

Pomoćnik ravnatelja i predstojnik Sektora za informacijsku infrastrukturu

Radno iskustvo:

 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnik ravnatelja, predstojnik Sektora za informacijske sustave, od 2021.
 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Sektora za informacijske sustave, 2020. - 2021.
 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Službe za akademske informacijske sustave, 2013. - 2020.
 • Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, informatičar (razna radna mjesta), 2001. - 2013.
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, viši predavač

Obrazovanje:

 • 2017. doktorat znanosti, Fakultet elektrotehnike i računarstva, tema: Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima temeljeno na odstupanjima u vremenskim grafovima; voditeljica: prof. dr. sc. Mirta Baranović
 • 2008. magisterij znanosti, Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer Primjenjeno računarstvo, tema: Snimanje traga korisničkog rada u aktivnim bazama podataka; voditeljica: prof. dr. sc. Mirta Baranović
 • 2001. diplomirani inženjer, Fakultet elektrotehnike i računarstva, smjer Računarstvo; voditeljica: prof. dr. sc. Mirta Baranović

Važniji projekti:

2018. - danas Informacijski sustav znanosti RH - CroRIS
Voditelj tima: planiranje, projektiranje, budžetiranje, razvoj, implementacija, upravljanje kadrovima
2015. - danas Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2015. - danas)
Voditelj tima: projektiranje, razvoj, implementacija, održavanje, upravljanje kadrovima, razvoj
2004. - danas Informacijski sustav Mozvag
Član tima:Projektiranje sustava, vođenje razvojnih projekata, razvoj i održavanje aplikacija i baza podataka, upravljanje kadrovima
2001. - danas Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU
Član tima:vođenje razvojnih projekata u sklopu razvoja sustava, projektiranje dijelova sustava, razvoj i održavanje aplikacija i baza podataka, upravljanje kadrovima i budžetiranje

Stručne aktivnosti :

2018. - danas Predstavnik Sveučilišnog računskog centra u euroCris asocijaciji
2018. - danas Zamjenik člana Upravnog odbora strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje
2018. - danas Član upravnog odbora (Board of Directors) International Informix Users Group
2017. - danas Recenzent znanstvenih radova za razne znanstvene časopise
2009. - danas Osnivač i član upravnog odbora Udruge Informix korisnika Adria

Radovi:

 • Kremenjaš, Davorin; Udovičić, Petra; Orel, Ognjen: Adapting CERIF for a national CRIS : a case study // MIPRO 2020 : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology – MIPRO
 • Orel, Ognjen, Slaven Zakošek, and Mirta Baranović. "Property Oriented Relational-To-Graph Database Conversion." automatika 57.3 (2016): 836-845.
 • Orel, Ognjen, Boris Matijašević, and Hrvoje Rončević. "Monitoring multiple information systems." ITI 2008-30th International Conference on Information Technology Interfaces. IEEE, 2008.
 • Matijašević, Boris, Hrvoje Rončević, and Ognjen Orel. "Agile software development supporting higher education reform." 2007 29th International Conference on Information Technology Interfaces. IEEE, 2007.
 • Orel, Ognjen, Krešimir Križanović, and Mirta Baranović. "The Tanagra project-a simple MDBS API." 26th International Conference on Information Technology Interfaces, 2004.. IEEE, 2004.
 • Veći broj stručnih radova u popularnim računarskim časopisima (Mreža, PC Chip) te predavanja na skupovima i konferencijama

Znanstveni interesi:

 • Pohrana podataka, analiza podataka, projektiranje baza podataka, sigurnost baza podataka, sigurnost informacijskih sustava, vremenski podaci, grafovi i pripadni algoritmi

Nastavno djelovanje:

2020. - danas Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predavanja i vježbe iz kolegija Napredne baze podataka, nositelj kolegija
2001. - 2004. Fakultet elektrotehnike i računarstva, auditorne i laboratorijske vježbe iz kolegija ProgramiranjeUvod u baze podataka i Baze podataka
2001. - 2002. Tehničko veleučilište Zagreb, auditorne i laboratorijske vježbe iz kolegija Programiranje

Osobni podaci:

Rođen 13. studenoga 1976. u Sarajevu.