Etički kodeks Srca

Srce je u svojem djelovanju predano poštivanju visokih etičkih načela, kako u međusobnim odnosima zaposlenika, tako i u odnosu zaposlenika prema vanjskim suradnicima i korisnicima usluga Srca.

Svrha Etičkog kodeksa jest zaštita svih zaposlenika, vanjskih suradnika i korisnika usluga Srca od povreda etičkih načela kako ih propisuje Etički kodeks.

Srce se donošenjem Etičkog kodeksa obvezalo trajno provoditi te unaprjeđivati etička načela u svojem djelovanju i time omogućiti sigurnost, predvidljivost i izvjesnost zaštite u situaciji povrede propisanih etičkih načela, a čime se jamči da će svaka etički dvojbena situacija biti razmotrena i usklađena s odredbama Etičkog kodeksa.

U skladu s navedenim, zaposlenici, vanjski suradnici i korisnici mogu se obratiti povjereniku za etiku s prigovorom na ponašanje zaposlenika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa. Prigovor se podnosi putem elektroničkog obrasca.