Informacijska podrška administraciji i poslovanju

Poslovanje sa studentima

U ISVU-u se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, o upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija.

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira omogućava uvođenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Informacijska podrška sustavu znanosti

CroRIS podržava standardne aktivnosti vezane uz znanstvenu djelatnost, od održavanja službenih evidencija Ministarstva znanosti i obrazovanja do evidencije znanstvenih aktivnosti i doprinosa pojedinih znanstvenika.

Studentski standard

ISAK omogućuje identifikaciju studenta putem studentske iskaznice, službene isprave studenata, dok ISSP omogućuje pojedinim pravnim osobama, na temelju odobrenja MZO-a, pristup podacima radi provjere studentskih prava. 

Savezi europskih sveučilišta

Podrška virtualnoj mobilnosti studenata, izdavanje i provjera europskih studentskih iskaznica te podrška izvođenju združenih studijskih programa te prezentacija istraživačkih kapaciteta sveučilišta uključenih u virtualni kampus.