Informacijska podrška Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Što je ova usluga?

Usluga Informacijska podrška Hrvatskom kvalifikacijskom okviru osigurava razvoj i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) te podršku svim dionicima sustava.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), ustanove iz sustava obrazovanja te druge pravne i fizičke osobe u skladu s pravilima usluge.

Kako postati korisnik?

Informacijsku podršku Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Srce pruža razvojem i održavanjem Informacijskog sustava registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) u skladu s važećim zakonskim propisima te pružanjem tehničke podrške funkcioniranju sustava.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) reformski je instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj putem standarda kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja i usklađenim s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Hrvatski kvalifikacijski okvir je okvir u kojem svaka kvalifikacija stečena u Hrvatskoj ima svoje mjesto. U središtu HKO-a su ishodi učenja - provjerena znanja i vještine. Ishodi učenja povezuju se u skupove ishoda učenja koji zajedno čine kvalifikaciju. Svakoj kvalifikaciji stečenoj u Republici Hrvatskoj mjesto je određeno prema razini koju imaju skupovi ishoda učenja što pripadaju toj kvalifikaciji. Smještanje kvalifikacija na određenu razinu omogućuje da se kvalifikacije mogu uspoređivati i povezivati.

Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21), koji je donesen u veljači 2013. godine, sa zadnjom izmjenom u veljači 2021. godine. Na temelju tog zakona, donesen je Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (PDF, 454 KB)  (Narodne novine, br. 96/2021), temeljni akt kojim se propisuje Registar HKO-a.

Registar HKO-a sastoji se od triju podregistara:

  • podregistra standarda zanimanja
  • podregistra standarda kvalifikacija
  • i podregistra skupova ishoda učenja.

Standardi zanimanja sadrže kompetencije ključne za bavljenje određenom profesijom, a standardi kvalifikacija ključne ishode učenja koje mora sadržavati svaki program koji vodi do te kvalifikacije.

Informacijski sustav za vođenje Registra HKO-a propisan je u Zakonu o HKO-u i njegova je osnovna zadaća osigurati: podršku procesu predavanja zahtjeva za upis u Registar, podršku procesu vrednovanja zahtjeva za upis u Registar, održavanje Registra od strane ministarstava, pristup javnim podacima Registra, javni prikaz Upisnika studijskih programa, platformu za interoperabilnost s drugim sustavima te objavu javnih podataka na europskim portalima.

Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) namijenjen je predlagateljima standarda zanimanja i skupova kompetencija te standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja, članovima povjerenstava za vrednovanje, administratorima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; administratorima u agencijama: Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agenciji za odgoj i obrazovanje, drugim informacijskim sustavima u RH i EU te općoj javnosti.

Moduli ISRHKO-a su:

534
standarda zanimanja evidentiranih
u sustav ISRHKO
296
standarda kvalifikacija
evidentiranih u sustav ISRHKO