Informacijska podrška administraciji i poslovanju

Savezi europskih sveučilišta

Srce razvija i održava ovaj sustav koji omogućava upisivanje kolegija na različitim sveučilištima unutar saveza te prijenos neophodnih administrativnih podataka kao dokaza mobilnosti i ispunjavanja obveza, ali i neke druge funkcije, poput uspostave studentske iskaznice UNIC-a. Također, postavljeni su temeljni organizacijski uvjeti za izvedbu sustava, kao što su obavezno sudjelovanje pružatelja elektroničkih identiteta svih sveučilišta u sustavu eduGAIN, obaveza pridjeljivanja ESI-ja (European Student Identifier) studentima, konverzija ECTS ocjena u vlastiti sustav ocjenjivanja i slično.

Novosti

21. travnja su podaci iz dosadašnjih programskih sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) - Upisnika znanstvenika, Upisnika znanstvenih ustanova, Upisnika visokih učilišta i Evidencije znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana - uključeni u jezgru novog Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS). Ovim je završena prva faza izgradnje CroRIS-a, u kojoj su postali dostupni prvi programski moduli, koji se odnose na ove službene evidencije, kao i ostale osobe i ustanove iz sustava znanosti te administraciju kontroliranih rječnika i druge osnovnih podataka.

Informacijska podrška sustavu znanosti

CroRIS je središnje mjesto koje osigurava sveobuhvatne, cjelovite i pouzdane informacije o svim elementima sustava znanosti u Republici Hrvatskoj te predstavlja temelj za donošenje odluka vezanih uz znanost i istraživanja u Republici Hrvatskoj na svim razinama.

Moduli CroRIS-a sadrže veliku količinu informacija o znanstveno istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi i njezinu korištenju itd.