50.srce.hr - U srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja!

Novosti

Upisnici ustanova i znanstvenika započeli funkcioniranje unutar CroRIS-a

21. travnja su podaci iz dosadašnjih programskih sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) - Upisnika znanstvenika, Upisnika znanstvenih ustanova, Upisnika visokih učilišta i Evidencije znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana - uključeni u jezgru novog Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS). Ovim je završena prva faza izgradnje CroRIS-a, u kojoj su postali dostupni prvi programski moduli, koji se odnose na ove službene evidencije, kao i ostale osobe i ustanove iz sustava znanosti te administraciju kontroliranih rječnika i druge osnovnih podataka. Trenutno je prvi korisnik CroRIS-a Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a objavom sljedećih programskih modula (sukladno izvedbenom planu CroRIS-a) slijedi postupno uključivanje svih korisnika i istraživača iz znanstvenih ustanova.

Prva međunarodna prezentacija CroRIS-a

( Münster, 20.11.2019.) Na međunarodnom skupu posvećenom informacijskim sustavima znanstvenih informacija, euroCRIS Membership Meeting u Njemačkom gradu Münsteru, voditelj razvoja CroRIS-a, dr.sc. Ognjen Orel je prezentirao okupljenim europskim stručnjacima za CRIS sustave što se sve u Republici Hrvatskoj radi na izgradnji nacionalnog Informacijskog sustava znanosti. U prezentaciji su dane informacije o cijelom projektu Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, a posebna je pažnja posvećena CroRIS-u. Ovo je prva međunarodna prezentacija CroRIS-a, a okupljeni stručnjaci su svojim brojnim pitanjima pokazali znatan interes za napredak i budući razvoj sustava.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju euroCRIS datoteka, pod nazivom Creating Croatian National CRIS (PDF, 894 KB)

Upravni odbor prihvatio plan CroRIS-a

(Zagreb, 20.10.2019.) Upravni odbor projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP) je na sjednici održanoj 14.10.2019. u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, nakon rasprave jednoglasno prihvatio konačne verzije Idejnog rješenja CroRIS-a i Izvedbenog rješenja CroRIS-a. S obzirom na važnost ovog budućeg nacionalnog informacijskog sustava, idejno i izvedbeno rješenje predstavljaju ključne planske dokumente, pa time ulaze i u skup ostvarenih rezultata cijelog projekta ZTP, što je Upravni odbor i potvrdio.

Konačne verzije Idejnog i Izvedbenog rješenja CroRIS-a

(Zagreb, 19. travnja 2019.) Slijedom provedenih rasprava o Idejnom i Izvedbenom rješenju CroRIS-a, usvojeni su komentari zainteresiranih dionika te su izrađene i konačne verzije oba dokumenta. Ovi dokumenti predstavljaju temelj za agilni razvoj informacijskog sustava kakav upravo započinje. Više o Idejnom rješenju CroRIS-a i Izvedbenom rješenju CroRIS-a pogledajte na stranici Plan CroRIS-a.

CroRIS na konferenciji Srce DEI 2019

(Zagreb, 2. travnja 2019.) U sklopu stručne konferencije Srca, Dan e-infrastrukture 2019, održana je prezentacija aktualnog stanja CroRIS-a te Idejnog rješenja i Izvedbenog rješenja. Dvodnevnoj konferenciji je ove godine prisustvovalo oko 350 stručnjaka koji su tijekom dva dana konferencije raspravljali unutar četiri tematska područja: znanost i tehnologija, informacijski sustavi, digitalni repozitoriji i komunikacija u znanosti te novi alati i tehnologije u obrazovanju.
Prezentaciju aktualnog stanja projekta i Izvedbenog rješenja je dao dr. sc. Ognjen Orel, voditelj projekta CroRIS, dok je Idejno rješenje CroRIS-a predstavio prof. dr. sc. Vedran Mornar, voditelj savjetničkog tima CroRIS-a. Nakon prezentacija je održana i rasprava sa zainteresiranim sudionicima. 

Prezentacije su dostupne na povenicama: Aktualno stanje (online), Idejno rješenje (online), Izvedbeno rješenje (online), a više informacija se nalazi na stranici Srce DEI 2019 konferencije .

Izrađeno Izvedbeno rješenje CroRIS-a

(Zagreb, 22. veljače 2019.) Temeljem prve verzije Idejnog rješenja CroRIS-a i informacija prikupljenih tijekom izrade Idejnog rješenja, stručnjaci Srca su izradili prvu verziju Izvedbenog rješenja CroRIS-a. Za razliku od Idejnog rješenja, koje opisuje što bi sustav trebao biti, Izvedbeno se rješenje fokusira na to kako bi sustav trebalo izgraditi. Izvedbeno rješenje se fokusira na računalnu infrastrukturu, model podataka, uloge korisnika, buduće programske module koji će činiti CroRIS te uključuje i plan izgradnje i implementacije sustava. Izvedbeno će također biti raspravljeno s ključnim dionicima CroRIS-a te će biti pripremljena i konačna verzija tog dokumenta.

Izrađeno Idejno rješenje CroRIS-a

(Zagreb, 31. prosinca 2018.) Završetkom izrade prve verzije Idejnog rješenja CroRIS-a je obavljen prvi dio faze planiranja sustava. Idejno rješenje CroRIS-a opisuje opseg budućeg sustava, potrebne interakcije s drugim informacijskim sustavima te njegovu buduću ulogu u sustavu istraživanja u RH. Idejno će rješenje biti distribuirano ključnim dionicima iz sustava znanosti, nadležnom ministarstvu i agenciji, nacionalnom vijeću, strateškim forumima, Rektorskom zboru, Radnoj skupini za CroRIS itd. koje će biti zamoljene za mišljenje i komentare. Nakon zaprimanja komentara na Idejno rješenje, bit će izrađena konačna, dopunjena verzija tog dokumenta, koja će predstavljati jedan od osnovnih projektnih dokumenata CroRIS-a.

Prvi rezultati ankete u stanju podataka i procesa u znanosti

(Zagreb, 22. lipnja 2018.) Izvršena je obrada podataka obavljene ankete o stanju podataka i procesa u znanosti te je objavljen početni dokument nastao temeljem te obrade. U anketi je sudjelovalo preko 70 ustanova, a potpuno ju je ispunilo njih 50, od čega 35 visokih učilišta i 15 znanstvenih instituta. Rezultati ankete jasno pokazuju potrebu za organiziranim prikupljanjem i obradom podataka o znanosti, ali i koji se sustavi trenutno najviše koriste za pohranu pojedinih podataka o znanstvenoj djelatnosti.

Dokument s obrađenim rezultatima ankete (online).

Imenovana radna skupina za CroRIS

(Zagreb, 14. lipnja 2018.) Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donijela je odluku o imenovanju članova radne skupine za CroRIS. Radnu skupinu čini 12 članova iz redova Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice te javnih sveučilišta i znanstvenih instituta. Osnovne zadaće radne skupine su davanje ključnih inputa i preporuka za projektiranje sustava CroRIS, davanje mišljenja i verificiranje ishoda projektiranja i izgradnje pojedinih dijelova sustava, usklađivanje i davanje mišljenja na prijedlog zakonskog okvira za postupanje s podacima o znanstvenoj djelatnosti.

Započela faza projektiranja CroRIS-a

(Zagreb, 1. lipnja 2018.) Nakon obavljenog postupka javne nabave za usluge projektiranja i savjetodavne usluge pri izgradnji Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti, Srce je potpisalo ugovor o predmetnim poslovima s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Ovim je započeta faza projektiranja budućeg sustava CroRIS, koju će slijediti faza izgradnje. Sukladno planu projekta, očekuje se da će izgradnja sustava započeti u prvom dijelu 2019. godine.

Prezentacija CroRIS-a na Srce DEI 2018

(Zagreb, 13. travnja 2018.) U sklopu stručne konferencije Srca, Dan e-infrastrukture 2018, održana je prezentacija CroRIS-a. Dvodnevnoj konferenciji je ove godine prisustvovalo oko 300 stručnjaka iz područja IKT i obrazovanja, a predavanja su bila organizirana u četiri paralelna bloka.

Na prezentaciji je dr. sc. Ognjen Orel, voditelj projekta CroRIS, dao osnovne podatke o projektu Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, prikazao je trenutno stanje projekta i plan izvedbe do sredine 2021. godine i viziju CroRIS-a kakvu ima Srce. Također su prikazani i neki preliminarni rezultati ankete o stanju podataka i procesa u znanosti.

Prezentacija CroRIS-a (online)  - dr. sc. Ognjen Orel, voditelj projekta

Više o konferenciji Srce DEI 2018

MZO potpisalo ugovor - započeo projekt

(Zagreb, 1. prosinca 2017.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija  za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, čime je projekt ZTP službeno započeo. Više informacija se nalazi u obavijesti Ministarstva.

MZO i Srce potpisali sporazum o partnerstvu

(Zagreb, 6. lipnja 2017.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilišni računski centar potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškog projekta “Znanstveno i tehnologijsko predviđanje” u sklopu poziva za izravnu dodjelu strateškoga projekta. Sporazumom se uređuju međusobna prava, obaveze i odnosi s ciljem provedbe planiranih aktivnosti projekta.

Sporazum su u ime MZO potpisali ministar prof.dr.sc. Pavo Barišić, a u ime Srca ravnatelj dr.sc. Zoran Bekić.

ZTP i CroRIS na Srce DEI 2017

(Zagreb, 5. travnja 2017.) Projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje predstavljen je u sklopu stručne konferencije Srca, Dan e-infrastrukture 2017 na kojoj je sudjelovalo više od 230 stručnjaka i naprednih korisnika informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Više od 50 sudionika je pratilo konferenciju na daljinu, putem on-line sustava za webinare Srca.

Prezentaciju o planu projekta ZTP i budućoj ulozi planiranog Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) održala je Monika Ivanović, začetnica projekta u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a na ovaj sustav su se osvrnuli i predavači koji su u nastavku bloka prezentirali novosti u drugim nacionalnim informacijskim sustavima u području znanosti i visokog obrazovanja.

Prezentacija Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (online) - gđa. Monika Ivanović

Više o konferenciji Srce DEI 2017