Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  1. EDEN organisation, Milton Keynes, UK
  2. Dormitorij d.o.o., Zagreb
  3. Toma-soft d.o.o., Zagreb
  4. qSoft d.o.o., Zagreb
  5. Space Robotics d.o.o., Zagreb

Zagreb, 25. 4. 2022.

Prethodno istraživanje tržišta

Trenutno nema postupaka u Prethodnom istraživanju tržišta.

Prethodno savjetovanje

Trenutno nema postupaka u Prethodnom savjetovanju.

Postupci u tijeku

Osobna računala 17. 6. 2022.

Monitori 17. 6. 2022.

Plan nabave 2022.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2022. godinu.

Zagreb, 19. 1. 2022.

pdf.png  Plan nabave 2022. (19. 1. 2022.) (72 KB)

pdf.png  Plan nabave 2022. - I. izmjena (28. 2. 2022.) (74 KB)

pdf.png  Plan nabave 2022. - II. izmjena (15. 6. 2022.) (453 KB)

Plan nabave 2021.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2021. godinu.

Zagreb, 5. 1. 2021.

pdf.png  Plan nabave 2021. (5. 1. 2021.) (58 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - I. izmjena (8. 2. 2021.) (76 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - II. izmjena (25. 3. 2021.) (78 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - III. izmjena (14. 5. 2021.) (81 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - IV. izmjena (31. 5. 2021.) (81 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - V. izmjena (28. 6. 2021.) (81 KB)

pdf.png  Plan nabave 2021. - VI. izmjena (29. 10. 2021.) (81 KB)

Registar ugovora

Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) odabirom u rubrici „Registri ugovora“.

Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga Sveučilišnog računskog centra  

pdf.png  Pravilnik (1,85 MB) (16. 2. 2022.)