Javna nabavaTemeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa:

  • EDEN DLE, Tallin, Estonia
  • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Zagreb
  • Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, Zagreb
  • Toma-soft d.o.o., Zagreb
  • qSoft d.o.o., Zagreb
  • Space Robotics d.o.o., Zagreb
  • Space Ocean d.o.o., Zagreb
  • FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb

Zagreb, 4. 12. 2023.

Trenutno nema postupaka u Prethodnom istraživanju tržišta.

Trenutno nema postupaka u Prethodnom savjetovanju.

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2024. godinu.

Zagreb, 22. 12. 2023.

​  Plan nabave 2024. (22. 12. 2023.) (PDF, 204 KB)

​​  Plan nabava 2024. - I. izmjena (21. 2. 2024.) (PDF, 255 KB)

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2023. godinu.

Zagreb, 4. 1. 2023.

  Plan nabave 2023. (4. 1. 2023.) (PDF, 196 KB)

  Plan nabave 2023. – I. izmjena (9. 3. 2023.) (PDF, 201 KB)

  Plan nabave 2023. – II. izmjena (14. 3. 2023.) (PDF, 204 KB)

  Plan nabave 2023. – III. izmjena (16. 5. 2023.) (PDF, 209 KB)

  Plan nabave 2023. – IV. izmjena (2. 6. 2023.) (PDF, 212 KB)

  Plan nabave 2023. – V. izmjena (15. 6. 2023.) (PDF, 216 KB)

  Plan nabave 2023. – VI. izmjena (4. 8. 2023.) (PDF, 218 KB)

  Plan nabave 2023. – VII. izmjena (29. 8. 2023.) (PDF, 220 KB)

  Plan nabave 2023. – VIII. izmjena (18. 10. 2023.) (PDF, 222 KB)

  Plan nabave 2023. – IX. izmjena (28. 12. 2023.) (PDF, 242 KB)

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce objavljuje Plan nabave za 2022. godinu.

Zagreb, 19. 1. 2022.

  Plan nabave 2022. (19. 1. 2022.) (PDF, 72 KB)

  Plan nabave 2022. - I. izmjena (28. 2. 2022.) (PDF, 74 KB)

  Plan nabave 2022. - II. izmjena (15. 6. 2022.) (PDF, 453 KB)

  Plan nabave 2022. - III. izmjena (2. 8. 2022.) (PDF, 213 KB)

  Plan nabave 2022. - IV. izmjena (19. 9. 2022.) (PDF, 220 KB)

  Plan nabave 2022. - V. izmjena (16. 11. 2022.) (PDF, 222 KB)

Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) odabirom u rubrici „Registri ugovora“.