O SrcuSveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) osnovan je 29. travnja 1971. godine odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj, kao središnja ustanova za primjenu informacijske tehnologije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali i šire u Republici Hrvatskoj.

Srce je središnja infrastrukturna ustanova koja za potrebe akademske i znanstvene zajednice u Hrvatskoj planira, razvija i unapređuje e-infrastrukturu i digitalne usluge te pruža podršku u njihovom korištenju.
 

U Srcu se razvijaju i održavaju napredni računalni, komunikacijski i podatkovni sustavi te brojni nacionalni i sveučilišni informacijski sustavi i aplikacije. Srce je ujedno i središte razmjene internetskog prometa u Hrvatskoj kao i središte za obrazovanje i podršku u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Svojim djelovanjem Srce se zalaže za otvorenost u znanosti i obrazovanju te osigurava kompatibilnost i povezanost postojeće e-infrastrukture s europskim i globalnim infrastrukturama kao i primjenu najboljih praksi zahvaljujući sudjelovanju u brojnim međunarodnim projektima

Jasno je prepoznatljiva dvojna uloga Srca i kao nacionalne ustanove i središta nacionalne e-infrastrukture akademske i znanstvene zajednice te kao računskog centra i koordinatora izgradnje i održavanja e-infrastrukture Sveučilišta u Zagrebu. Takva dvojnost uloge proizlazi i iz odluke o osnivanju Srca ali i iz važećeg Statuta Srca.

srce

Vizija Srca

U svojem djelovanju Srce polazi od sljedeće vizije (željenog stanja društva, a posebno znanosti i visokog obrazovanja u budućnosti):

Napredne informacijske i komunikacijske tehnologije sveprisutne su u društvu, a posebno u znanosti i visokom obrazovanju, učinkovito se koriste u istraživanjima i obrazovnom procesu, osiguravajući njihovu visoku kvalitetu, izvrsnost, dostupnost i međunarodnu prepoznatljivost i relevantnost.

Misija Srca

Biti lider u izgradnji i razvoju napredne i kvalitetne informacijske i komunikacijske infrastrukture i usluga, učiniti ih održivima i dostupnima ustanovama, nastavnicima, znanstvenicima, studentima, zaposlenicima i ostalim dionicima iz akademske i znanstvene zajednice u Hrvatskoj, posebno Sveučilišta u Zagrebu. Takva e-infrastruktura treba omogućavati izvrsnost djelovanja institucija i pojedinaca iz akademske zajednice, poduprijeti njezinu predvodničku ulogu u društvu, osiguravati razvojne iskorake i povezivanje s globalnim obrazovnim i istraživačkim prostorom, kao i sinergijske učinke zajedničkog rada i suradnje. Srce potiče, a prema potrebi i omogućava primjenu novih tehnologija i napredne e-infrastrukture i u cjelokupnom hrvatskom društvu.

Predvodnička uloga Srca u izgradnji napredne e-infrastrukture ostvaruje se i kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija, te prikupljanje i prenošenje znanja u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Time se šire spoznaje o mogućnostima informacijske i komunikacijske tehnologije i podiže razina i učinkovitost primjene takvih novih tehnologija u svim segmentima društva, posebno u istraživanjima i obrazovanju.

Strateški ciljevi Srca

  • Osigurati akademskoj i znanstvenoj zajednici, kao predvodničkom segmentu društva, ali i hrvatskom društvu u cjelini pristup najnovijim tehnologijama i informacijskim uslugama
  • Osigurati svim ustanovama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja pouzdanu i održivu informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge, kao temelj za njihovo svakodnevno djelovanje i rad
  • Podržati inovativnu i učinkovitu primjenu informacijskih tehnologija u društvu, a posebno u znanosti i obrazovanju kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija
  • Osigurati da se informacijske i komunikacijske tehnologije jednostavno, učinkovito i svestrano koriste u procesima obrazovanja, istraživanja i poslovanja Sveučilišta u Zagrebu
  • Prikupljati i dijeliti znanje o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i njihovoj primjeni kroz suradnju i okupljanje zajednice

Tri temeljne funkcije Srca

  • središnje čvorište e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu;
  • ekspertno središte za IKT;
  • središte za obrazovanje i podršku u području primjene IKT.

Posebno je važno naglasiti da sve aktivnosti i djelovanje Srca proizlaze iz potreba korisnika Srca. Svi rezultati djelovanja Srca jesu i trebaju ostati dostupni svim članovima akademske i znanstvene zajednice koji imaju potrebu koristiti usluge i proizvode Srca.