Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama  i ponovnu uporabu informacija ostavruje se sukladno   Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava građana na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno obvezi iz odredbe članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama Srce je imenovalo službenicu za informiranje u Sveučilišnom računskom centru. Kontakt podaci službe za informiranje:

Lucija Kuharić, dipl. iur., službenica za informiranje
  J. Marohnića 5, Zagreb
  telefon: +385 1 6165 550
  @email

Ana Marušić, mag. iur., zamjenica službenice za informiranje
  J. Marohnića 5, Zagreb
  telefon: +385 1 6165 550
  @email

 

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, odaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Srca (XLS, 103KB).

Obrasci zahtjeva

 

 

 

Godišnja izvješća