Pristup informacijama

Sukladno obvezi iz odredbe članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst NN 25/13, 85/15) Srce je imenovalo službenicu za informiranje u Sveučilišnom računskom centru Kontakt podaci službenice za informiranje:

Tamara Jurak, dipl. iur.
J. Marohnića 5, Zagreb
telefon: 01 6165 507
e-mail adresa: pristup-informacijama@srce.hr

Obrasci zahtjeva: