Rad Upravnog vijeća SrcaUpravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca (PDF, 1.9 MB) sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje tri člana Upravnog vijeća na prijedlog rektora Sveučilišta i jednog člana s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Poslove iz svog djelokruga Upravno vijeće obavlja na redovitim ili izvanrednim sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik toga vijeća. Prijedlog za sjednicu može predsjedniku podnijeti Ravnatelj, svaki član Upravnog vijeća i rektor Sveučilišta.

Srce osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama. Zbog smještajnih mogućnosti najviše dvije osobe mogu prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća. S obzirom na to da je Srce prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezno voditi računa o redoslijedu prijavljivanja, građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti obrazac te isti uputiti na e-mail adresu službenika za informiranje – @email. (Obrazac za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, docx 20 KB).

Najave sjednica

1. (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 315 KB) održat će se 6. prosinca 2022. godine u 14:00 u Srcu, Marohnićeva 5

2. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 152 KB) održat će se 20. prosinca 2022. godine u 11:00 u Srcu, Zagreb, Marohnićeva 5

3. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 220 KB) održat će se 5. travnja 2023. godine u 12:00 u Srcu, Zagreb, Marohnićeva 5

4. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF, 220 KB) održat će se 7. lipnja 2023. godine u 9:00 putem videokonferencijskog sustava

5. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF, 220 KB) održat će se 21. kolovoza 2023. godine u 12:00 putem videokonferencijskog sustava

6. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF, 260 KB) održat će se 6. prosinca 2023. godine u 9:30 u Srcu, Zagreb, Marohnićeva 5

7. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 259 KB) održat će se 26. ožujka 2024. godine u 10 sati u Srcu, Zagreb, Marohnićeva 5

Zapisnici i odluke sa sjednica

Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 540 KB), 6. prosinca 2022.

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 2 MB), 20. prosinca 2022.

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 1,1 MB), 5. travnja 2023.

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 4,15 MB), 7. lipnja 2023.

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 3 MB), 28. prosinca 2023.

Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF, 3,2 MB), 26. ožujka 2024.

 

Arhivirane stranice: