Rad upravnog vijeća

Upravno vijeće Srca je tijelo koje se, prema Statutu Srca sastoji od pet članova. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a jedan član koji je predstavnik radnika imenuje se i opoziva pod uvjetima i na način kako je to uređeno propisima kojima se reguliraju radni odnosi i/ili kolektivnim ugovorima koje je Srce obvezno primjenjivati. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenuje tri člana Upravnog vijeća na prijedlog rektora Sveučilišta i jednog člana s popisa kojeg predlaže ministar nadležan za znanost i visoko obrazovanje. Mandat članova Upravnog vijeća je dvije godine.

Poslove iz svog djelokruga Upravno vijeće obavlja na redovitim ili izvanrednim sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik toga vijeća. Prijedlog za sjednicu može predsjedniku podnijeti Ravnatelj, svaki član Upravnog vijeća i rektor Sveučilišta.

Srce osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama. Zbog smještajnih mogućnosti najviše dvije osobe mogu prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća. S obzirom na to da je Srce prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezno voditi računa o redoslijedu prijavljivanja, građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti obrazac te isti uputiti na e-mail adresu službenika za informiranje – pristup-informacijama [at] srce.hr. (Obrazac za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, docx 20 KB).

Najave sjednica

1. (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 361 KB) održat će se 23. studenoga 2018. godine u 9:00 sati u Srcu (soba 25/II), Josipa Marohnića 5, Zagreb

2. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 219 KB) održat će se 13. prosinca 2018. godine u 10:30 sati u Srcu (soba 25/II), Josipa Marohnića 5, Zagreb.

3. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 246 KB) održat će se 17. svibnja 2019. godine u 12:30 sati u Srcu (soba 25/II), Josipa Marohnića 5, Zagreb

4. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 246 KB) održat će se 9. prosinca 2019. godine u 13:00 sati u Srcu (soba 25/II), Josipa Marohnića 5, Zagreb.

5. sjednica Upravnog vijeća Srca (poziv PDF 247 KB) održat će se 12. ožujka 2020. godine u 10:30 sati u Srcu (soba 25/II), Josipa Marohnića 5, Zagreb

 

Zapisnici i odluke sa sjednica

Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 1.721 KB) (23.11.2018.)

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 20.065 KB) (13.12.2018.)

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 6.601 KB) (17.05.2019.)

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Srca (PDF 10.859 KB) (09.12.2019.)

 


Upravno vijeće - mandat 2016. - 2018.

Upravno vijeće - mandat 2014. - 2016.